วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แห่เที่ยวถ่ายภาพ 'อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง' ชมยอดเขาพนมเบญจา

นักท่องเที่ยวแห่เดินทางเที่ยวชม อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ทิวทัศน์สวยงาม มองเห็นยอดเขาเจ้าแม่เขาพนมเบญจาทอดยาว เผย เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในเมืองกระบี่...

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ที่อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ตั้งอยู่ ม.5 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในตัวเมืองกระบี่ อำเภอเขาพนมและพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางมาท่องเที่ยวถ่ายภาพ หลังจากทางโครงการได้ก่อสร้างสันเขื่อนยาวกว่า 800 เมตร เสร็จสิ้น และเริ่มปิดระบบน้ำที่ไหลลงในคลองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในตัวอ่าง ซึ่งมีขนาดใหญ่กินพื้นที่กว่า 700 ไร่ และที่สำคัญ อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นเทือกเขาพนมเบญจาที่มองแล้วคล้ายกับผู้หญิงนอนหงาย ส่วนศีรษะทอดไปทางทิศเหนือ ส่วนเท้าทอดลงไปทางทิศใต้ ซึ่งนอกจากจะมีผู้คนทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวแล้ว ก็มีประชาชนในพื้นที่นำสิ่งของมาวางขายท้ายรถแล้วด้วย

สำหรับอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ประเภทอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองไว้ส่งให้พื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และส่งให้พื้นที่ชลประทานเขตตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่เพียงพอ โดยก่อสร้างเขื่อนดินถมยาวประมาณ 805.00 เมตร สูง 30 เมตร สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินยาว 20 เมตร และท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร และ 0.50 เมตร ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกักประมาณ 12.50 ล้าน ลบ.ม. ก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อการชลประทาน ความยาวประมาณ 22 กิโลเมตร และมีระบบท่อส่งน้ำดิบเพื่อการประปา อัตราการส่งน้ำอยู่ในช่วงประมาณ 600 ลิตรต่อวินาที ดำเนินการก่อสร้างโดยการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ ใช้งบประมาณจำนวน 500 กว่าล้านบาท เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2552.

นักท่องเที่ยวแห่เดินทางเที่ยวชม อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ทิวทัศน์สวยงาม มองเห็นยอดเขาเจ้าแม่เขาพนมเบญจาทอดยาว เผย เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในเมืองกระบี่... 11 มี.ค. 2559 10:25 ไทยรัฐ