บริการข่าวไทยรัฐ

ร้องให้เปิดประชาคม สร้างไฟฟ้าพลังขยะ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 มี.ค. ที่ห้องประชุม อบต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ่าเอกสุวิทย์ ฉ่ำคร้าม ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.บางโทรัด เป็นประธานการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วย เชื้อเพลิงขยะ ขนาดกำลังการผลิต 10.00 เมกะวัตต์ โดยมีผู้แทนชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ต.บางโทรัดเข้าร่วมประมาณ 150 คน จ่าเอกสุวิทย์กล่าวว่า ตามที่ บ.สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี จก. ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสารหลักฐานต่อ สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวันนี้จึงได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการขออนุญาต

นางมณี หัวใจเพชร อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21/4 หมู่ 3 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า พวกเราไม่ต้องการเตาเผาขยะไฟฟ้า เพราะมีสารพิษ และไม่ปลอดภัย 100% ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ลุ่มน้ำเกรงว่าน้ำจะไหลลงคูคลอง และหวั่นปนเปื้อนสารมะเร็ง สารตะกั่ว และน้ำเสียตามมา นางทองดี อารพจน์ อายุ 69 ปี บ้านอยู่หมู่ 3 ต.บางโทรัด เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยเพราะส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ลูกหลานจะลำบาก หากมีกลิ่นเหม็นเกิดเน่าใครจะรับผิดชอบ รวมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตก็ได้รับผลกระทบด้วย

ด้านนายสมภพ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล วิศวกรบริษัทสมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า เรื่องสารพิษ กลิ่นเหม็น มลพิษต่างๆ รวมทั้งฝุ่นละอองไม่ส่งผลกระทบอย่างแน่นอน ทางบริษัทมีเทคโนโลยีที่ดี และจะอยู่กับชาวบ้านอย่างน้อย 25 ปี จึงรับประกันว่าไม่สร้างความเดือดร้อนแน่ ขณะที่ผู้แทนชุมชน ต.บางโทรัด ต่างลงความเห็นว่าขอให้บริษัทลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับประชาชนก่อน เพราะยังไม่มีการประชาคมแต่อย่างใด และขอให้มีการประชาคมทั้งตำบล อย่าทำเฉพาะพื้นที่หมู่ 3 และให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงมาพบประชาชนด้วยเพื่อชี้แจงให้ทราบว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร พร้อมทำ MOU หากเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็จะได้ดำเนินการปิดโรงงานได้.