บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบรนด์ไทยลุยยึดเวียดนาม

นายจิรัฏฐ์ รุ่งสินเดชาพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท หมอจุฬา จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ MCL (เอ็มซีแอล) เปิดเผยว่า การหาพันธมิตรร่วมธุรกิจ เพื่อเปิดตลาดเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ “MCL” ในประเทศเวียดนาม พร้อมเปิดบริษัท เอมซีแอล คอสเมติค จำกัด (ประเทศเวียดนาม) เพื่อทำตลาดในเวียดนาม เพราะมองว่าการทำธุรกิจในต่างประเทศร่วมกับ พันธมิตรท้องถิ่นดีที่สุด และลดความเสี่ยงในการทำตลาดด้วย เนื่องจากนักลงทุนท้องถิ่นจะรู้และเข้าใจตลาดมากกว่าเรา ขณะเดียวกันจะช่วยพัฒนาตลาดให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆได้

“มั่นใจว่าการบุกตลาดเวียดนามอีกครั้ง หลังจากที่เคยทำตลาดเอง จะสามารถทำได้อย่างมีศักยภาพมากกว่าเดิม และสามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมตลาดเวียดนามมากขึ้น เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำตลาด และคุณภาพสินค้าแบรนด์ MCL เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวเวียดนามแล้ว นอกจากนี้ การร่วมมือกับพันธมิตร การกระจายสินค้าในเวียดนาม จะไม่ทำให้เกิดปัญหากับตัวแทนขายที่มีอยู่แล้ว แต่จะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการรับสินค้า โดยที่ไม่ต้องสั่งจากประเทศไทย เดือน มี.ค.นี้ บริษัทฯจะเข้าไปจัดกิจกรรมการตลาด พร้อมเปิดตัวสินค้าที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคในเวียดนามรับรู้ในแบรนด์ MCL เพิ่มมากขึ้น”

ทั้งนี้ เชื่อว่าการตอกย้ำด้านการตลาดและลุยอัดกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย จะทำให้ยอดขายในตลาดเวียดนามเติบโตไม่ต่ำกว่า 5-10%.