วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ให้ผลิตสินค้าชุมชนขายเลี้ยงชีพ

“พาณิชย์”ลดผลกระทบภัยแล้ง เจาะหาตลาดรองรับพืชน้ำน้อย

นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงฯได้ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ใน 22 จังหวัดพื้นที่ภัยแล้ง หันมาเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและอายุสั้นไปแล้ว ขณะนี้ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด จึงได้เชื่อมโยงตลาด หาแหล่งรับซื้อ และประสานผู้ประกอบการ เช่น ห้างค้าปลีก ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ ทำความตกลงรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแล้ว ซึ่งจะลดกระทบให้แก่เกษตรกรในช่วงหน้าแล้งปีนี้ โดยได้รับมาช่วยเหลือในการหาตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรแล้ว ซึ่งมีทั้งพืชไร่ ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ข้าวโพด มันสำปะหลัง พืชอาหาร เช่น ผักสดต่างๆ ตะไคร้อินทรีย์ ฟักทองออร์แกนิกส์ หอมแดง มะเขือเทศโรงงาน รวมถึงผลไม้ตามฤดูกาล สามารถสร้างรายได้ให้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่อยู่ไกลแหล่งน้ำและไม่สามารถปลูกพืชทดแทน ได้แนะนำให้เกษตรกรผลิตสินค้าชุมชนทดแทน ซึ่งมีทั้งเครื่องจักสาน เสื้อผ้า ของใช้และของแต่งบ้าน เช่น ไม้แกะสลัก โดยกระทรวงฯเป็นผู้หาตลาด และหาผู้รับซื้อสินค้าให้ ขณะเดียวกัน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องทิศทางของตลาดสินค้าเกษตร การพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้เกษตรกรด้วย

ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้ ราคาผลผลิตสินค้าทางการเกษตร เช่น ผักสด ผลไม้ มะนาว ไข่ไก่ เนื้อหมู อาจสูงขึ้นกว่าในช่วงปกติเพราะผลผลิตลดลง แต่ได้เตรียมความพร้อมรับมือจะไม่เกิดภาวะขาดแคลนผลผลิตสินค้าเกษตรแน่นอน นอกจากนี้ มีแผนจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าช่วยภัยแล้ง ใน 22 จังหวัด รวม 400 ครั้ง ตั้งแต่เดือน พ.ย.58-เม.ย.59 ล่าสุดได้ดำเนินการไปแล้ว 285 ครั้ง มียอดจำหน่ายสินค้า 31.97 ล้านบาท ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้ 130,998 คน คิดเป็นมูลค่า 21.31 ล้านบาท และที่จะดำเนินการตามแผนอีก 115 ครั้ง.

นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงฯได้ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ใน 22 จังหวัดพื้นที่ภัยแล้ง หันมาเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและอายุสั้นไปแล้ว... 11 มี.ค. 2559 04:02 ไทยรัฐ