วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทพ.ไม่หนักใจอนุญาโตฯให้แพ้คดีปรับค่าทางด่วนปี 46 ยื่นศาลปกครองให้เพิกถอน

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวถึงกรณีอนุญาโตตุลาการข้างมากมีคำชี้ขาดให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด หรือบีอีเอ็ม กรณีไม่ได้ปรับค่าผ่านทางด่วนปี 2546 ว่า กทพ.ได้รับสำเนาคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการลงวันที่ 4 มี.ค.2559 ซึ่ง กทพ.จะเร่งทำหนังสือแจ้งไปปฏิเสธในการชำระเงินใดๆไปยังบริษัท บีอีเอ็ม ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำชี้ขาดอนุญาโต ตุลาการ พร้อมกันนี้ กทพ.จะยื่นศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนความเห็นของอนุญาโตตุลาการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับคำชี้ขาด ได้ประสานกับทางสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการไว้แล้ว

นายณรงค์กล่าวว่า กรณีที่รัฐ หรือ กทพ.ยืนยันที่จะไม่จ่ายค่าเสียหายดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดย กทพ. จะทำหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงการคลัง ให้รับทราบในการดำเนินการดังกล่าว โดยแนบเรื่องที่ กทพ.ได้แจ้งไปยังบริษัท บีอีเอ็ม กรณีที่ไม่จ่ายเงินใดๆให้คลังรับทราบด้วย ทั้งนี้ กรณีข้อพิพาทดังกล่าว เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดออกมา แต่ถือว่าตามกระบวนการยังไม่สิ้นสุด โดย กทพ.ยังสามารถยื่นเรื่องต่อศาลปกครองได้ ไม่ได้ถือว่าเป็นการต่อสู้กับเอกชนแต่เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามข้อกฎหมาย อย่างไร ก็ตาม ข้อพิพาทดังกล่าวก่อนหน้าศาลฎีกาได้ตัดสินให้ กทพ.เป็นผู้ชนะไปแล้ว ทำให้บริษัทบีอีเอ็มยื่นเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณา.

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวถึงกรณีอนุญาโตตุลาการข้างมากมีคำชี้ขาดให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด หรือบีอีเอ็ม 11 มี.ค. 2559 03:15 ไทยรัฐ