วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่ง เรียก Grab Bike หารือ หลังพบรถป้ายดำรับ-ส่งผู้โดยสาร

ขนส่ง เชิญ Grab Bike เข้าหารือ พร้อมแจงข้อกฎหมาย หลังพบการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการ เตือนประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์ที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลรถโดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ...

วันที่ 10 มี.ค. 59 นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้มีหนังสือเชิญบริษัทผู้ให้บริการเรียกรถจักรยานยนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab Bike เข้าหารือเพื่อชี้แจงกฎระเบียบ และประเด็นปัญหาที่ขัดต่อกฎหมายที่กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่กำกับดูแล โดยเฉพาะกรณีนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างส่งผู้โดยสาร วิธีการชำระเงิน และการเรียกเก็บอัตราค่าโดยสาร ซึ่งไม่อยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ขอให้บริษัทผู้ให้บริการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยยืนยันว่า กรมฯ ไม่ปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียกใช้บริการรถสาธารณะ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น ซึ่งกรมฯ พร้อมชี้แจง และแนะนำข้อกำหนดต่างๆ ที่สามารถดำเนินการ แต่ในขณะที่รูปแบบการให้บริการของบริษัทยังขัดต่อกฎหมายนั้น กรมฯ ขอความร่วมมือให้ยุติกิจกรรมและการให้บริการชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการตามระเบียบอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะสนธิกำลังร่วมกันระหว่างกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกรุงเทพมหานคร จัดเจ้าหน้าที่ติดตาม และตรวจสอบผลการดำเนินการแก้ไขของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง หากตรวจสอบพบการฝ่าฝืน เปรียบเทียบปรับสูงสุดทุกราย ได้แก่ ความผิดฐานนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับ-ส่งผู้โดยสาร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถสาธารณะปรับไม่เกิน 1,000 บาท และบันทึกประวัติความผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก เพื่อนำมาสู่กระบวนการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป กรณีพบการฝ่าฝืนซ้ำซาก ซึ่งหากถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถแล้วจะไม่สามารถดำเนินการขอใหม่ได้จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 3 ปี

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน กรมการขนส่งทางบกจะหารือร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กระทรวงพาณิชย์, กรมสรรพสามิต, และกระทรวงการคลัง ถึงข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่จะดำเนินการกับบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากธุรกิจการให้บริการในลักษณะดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย และทำลายระบบการขนส่งภายในประเทศ เพราะทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ขัดต่อความสงบสุขของประชาชนและประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากเป็นรถที่ไม่มีประกันเพื่อคุ้มครองผู้โดยสารกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขับรถ ทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของผู้ขับรถได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในอนาคต

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ และอย่าหลงเชื่อการสร้างแรงจูงใจด้วยเหตุผลต่างๆ และขอให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในระบบ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และความสะดวกสบายที่ควรจะได้รับจากบริการขนส่งสาธารณะ โดยรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย สังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งต้องเป็นพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมเสื้อวินรูปแบบใหม่ มีบัตรติดเสื้อ โดยข้อมูลตัวคน บัตร และรถ ต้องถูกต้องตรงกัน มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ประชาชนที่สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ขนส่ง เชิญ Grab Bike เข้าหารือ พร้อมแจงข้อกฎหมาย หลังพบการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการ เตือนประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์ที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลรถโดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ... 10 มี.ค. 2559 16:03 10 มี.ค. 2559 17:31 ไทยรัฐ