วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดาว์พงษ์' หนุน 'ประชารัฐ' เสริมการศึกษา พัฒนาจากเด็กถึงผู้ปกครอง

"ดาว์พงษ์" เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "ความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 58" เน้นนโยบาย "ประชารัฐ" พัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร ไปจนถึงผู้ปกครอง เพื่อผลักดันให้เด็กเกิดการเรียนรู้หลากหลายด้าน...

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก" ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลางและภาคตะวันออก

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เสมือนเป็นโอกาสในการแสดงออก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน นักเรียนมีเวทีได้แสดงความสามารถ ไม่เพียงแต่ด้านวิชาการ แต่ยังรวมไปถึงด้านดนตรีและนาฏศิลป์ในเชิงประจักษ์ และทำให้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน

ทั้งนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้สนุบสนุนนโยบาย "ประชารัฐ" กับทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน โดยเริ่มเสริมสร้างจากครูและผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองที่ต้องช่วยกันผลักดันให้เด็กเกิดการเรียนรู้หลากหลายด้าน

ด้าน นายมานิจ กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมทั้งหมด 31 โรงเรียน โดยยึดตามหลักแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2558) ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งการจัดการในวันนี้จะมีการแสดงและการแข่งขันทางวิชาการ พร้อมทั้งวิชาสื่อมวลชนศึกษา ซึ่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายหลังจากเสร็จงานมหกรรมวิชาการครั้งนี้ คณะกรรมการของมูลนิธิไทยรัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์และปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำมาใช้ในแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4

อย่างไรก็ตาม ได้มีการหารือในเบื้องต้นไปบ้างแล้ว โดยแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 จะปรับแก้การเรียนการสอน ทำให้เด็กสนใจและอยากเรียนมากขึ้น พร้อมกันนี้จะเร่งแก้ปัญหาข้อบกพร่องสำหรับเทคนิคการสอนของครู ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นเรื่องการถ่ายทอดเป็นสำคัญ รวมไปถึงส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเพิ่มความรู้ความเข้าใจของรายวิชาสื่อมวลชนศึกษา เพื่อเสริมความรู้ให้เท่าทันสื่อ.

"ดาว์พงษ์" เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "ความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 58" เน้นนโยบาย "ประชารัฐ" พัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร ไปจนถึงผู้ปกครอง เพื่อผลักดันให้เด็กเกิดการเรียนรู้หลากหลายด้าน... 10 มี.ค. 2559 15:34 ไทยรัฐ