บริการข่าวไทยรัฐ

พณ.หาตลาดรองรับผลผลิต พืชใช้น้ำน้อย ช่วยเกษตรกรมีรายได้ช่วงแล้ง

พณ.เดินหน้าลดผลกระทบเกษตรกรจากภัยแล้ง เน้นหาตลาดรองรับพืชน้ำน้อย อายุสั้น ปลูกแทนข้าว ส่วนพื้นที่ที่ปลูกพืชทดแทนไม่ได้ แนะผลิตสินค้าชุมชนขายแทนหารายได้เสริม พร้อมจัดงานธงฟ้าขายสินค้าราคาถูก 400 ครั้งใน 22 จังหวัด จนถึง เม.ย. ...

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 59 นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า ได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล โดยหลังจากที่กระทรวงฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ใน 22 จังหวัดพื้นที่ภัยแล้ง หันมาเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและอายุสั้นไปแล้ว ขณะนี้ ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด ซึ่งกระทรวงฯ ได้เชื่อมโยงตลาด หาแหล่งรับซื้อ และประสานผู้ประกอบการ เช่น ห้างค้าปลีก ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ ทำความตกลงรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแล้ว เช่น ถือเป็นการสร้างรายได้ และลดผลกระทบให้แก่เกษตรกรในช่วงหน้าแล้งปีนี้

อย่างไรก็ตาม สำหรับบางพื้นที่ที่อยู่ไกลแหล่งน้ำ และไม่สามารถปลูกพืชทดแทนได้นั้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้แนะนำให้เกษตรกรผลิตสินค้าชุมชนเป็นการทดแทน ซึ่งมีทั้งเครื่องจักสาน เสื้อผ้า ของใช้ และของแต่งบ้าน เช่น ไม้แกะสลัก โดยกระทรวงฯ เป็นผู้หาตลาด และหาผู้ซื้อเข้ามารับซื้อสินค้าให้ด้วย ขณะเดียวกัน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องทิศทางของตลาดสินค้าเกษตร การพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้แก่เกษตรกรด้วย

ขณะเดียวกัน กระทรวงฯ มีแผนจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าช่วยภัยแล้ง ซึ่งจะดำเนินการใน 22 จังหวัด รวม 400 ครั้ง ตั้งแต่เดือน พ.ย. 58-เม.ย. 59 ซึ่งล่าสุดได้ดำเนินการไปแล้ว 285 ครั้ง มียอดจำหน่ายสินค้ารวม 31.97 ล้านบาท ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้ 130,998 คน คิดเป็นมูลค่า 21.31 ล้านบาท และที่จะดำเนินการตามแผนอีก 115 ครั้ง

"ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดตรวจสอบราคาสินค้าและบริการ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับดูแลให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคา ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบการกักตุนสินค้า สินค้าขาดแคลน หรือราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติแต่อย่างใด"