วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วงเสวนาพระปกเกล้า ชี้ลดขัดแย้ง สร้างปรองดอง หนุนปฏิรูปยุติธรรม

"วุฒิสาร" แนะนักการเมืองลดการกระทำก่อขัดแย้ง เพื่อสร้างความปรองดอง ด้าน "คณิต" หนุนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เผยส่งหนังสือคู่มือปฏิรูป ถึง "นายกฯ-ปธ.สนช." แล้ว

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.59 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ สถาบันพระปกเกล้าจัดงานสัมมนาวิชาการ "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ" ครั้งที่ 3 เรื่องความปรองดอง

โดย นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า จากการศึกษาความขัดแย้งในหลายประเทศเราพบว่า การแก้ไขความขัดแย้งต้องอาศัยความเข้าใจร่วมหรือความเห็นร่วมกัน ซึ่งไม่ใช่ให้ทุกฝ่ายเห็นเหมือนกันทั้งหมด แต่ต้องหาจุดที่ทุกฝ่ายเห็นร่วมกัน นอกจากนั้นจะต้องมีกระบวนการหาความจริงของเหตุการณ์ ที่จะทำให้ทุกฝ่ายศรัทธาและเชื่อถือซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ และในที่สุดต้องมีกระบวนการลงโทษและการให้อภัย โดยกลไกที่จะตอบโจทย์เรื่องการปฏิรูป ตนจึงคิดว่าเป็นการสร้างความยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา โดยมีข้อเสนอว่า จะต้องมีการสร้างบรรยากาศความปรองดอง งดการเคลื่อนไหวมวลชน งดการทำให้เกิดความหวาดระแวงของกลุ่มต่างๆ หากไม่สร้างบรรยากาศเหล่านี้ความปรองดองจะเกิดขึ้นได้ยาก

ทั้งนี้ มองว่าการแก้ปัญหาระยะยาวนั้น จะต้องร่วมกันออกแบบภาพอนาคตของประเทศร่วมกัน และปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้ ตนเชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่ดี มีการวางดุลอำนาจ จะเป็นรากฐานไปสู่การสร้างความปรองดองได้ ขณะเดียวกัน ผู้มีอำนาจจะต้องใช้อำนาจโดยยึดหลักนิติธรรม โดยกระบวนการปรองดองต้องค่อยเป็นค่อยไป รีบร้อนไม่ได้

ขณะที่ นายคณิต ณ นคร อดีตประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ(คอป.) กล่าวว่า เราต้องยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมของเรา ไม่เป็นโล้เป็นพายพอสมควร ซึ่งไม่ใช่ว่ากฎหมายไม่ดี แต่คนของเรามีความรู้ด้านกฎหมายไม่เพียงพอ และที่ผ่านมามีความพยายามปฏิรูปการเมือง แต่กลับไม่มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ทั้งที่กระบวนการยุติธรรมของเราเป็นปัญหา ทั้งนี้ที่ผ่านมาตนได้ทำข้อเสนอผ่านการร่างรัฐธรรมนูญปี 40 ให้มีการปฏิรูปศาล แต่เมื่อเสนอไปก็ไม่มีการตอบรับ และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ทำการปฏิรูปศาล หรือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยที่ผ่านมาตนได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการปฏิรูป กระบวนการยุติธรรมมอบให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพราะตนคิดว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ความสงบเรียบร้อยในประเทศก็เกิดยาก และหากไม่มีความสงบการสร้างความปรองดองก็เลิกพูดได้เลย

ทั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องกฎหมายแต่เป็นเรื่องของคน ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องในหลายๆเรื่อง ทั้งการทำงานของศาลสูง ที่ควรจะเป็นระบบพิจารณาข้อกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ต้องไม่ใช่การขยายปีก เพราะเท่าที่ตนติดตามยังเป็นการสร้างองค์กร ขยายปีกอำนาจ ทั้งที่การปฏิรูปในบางเรื่องก็เป็นการจำกัดอำนาจ

ด้าน พล.ท.บุญธรรม โอริส ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) กล่าวว่า การสร้างความปรองดองต้องใช้ใจ โดยมีข้อเสนอว่าจะต้องสร้างค่านิยม สร้างความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างการมีส่วนร่วมกิจกรรมสังคมการเมือง สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมในความแตกต่าง สร้างต้นแบบผู้นำและจัดให้มีการเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้ง ทั้งนี้ ความขัดแย้งที่ผ่านมาได้ไม่เกิดขึ้นจากทางการเมืองอย่างเดียว เพราะมีการส่งผลกระทบไปได้กับทุกเรื่อง ต่อไปนี้ไม่ว่ามีเรื่องอะไรขึ้นมาก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้น ทั้งนี้หากแต่ละฝ่ายควรมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและให้อภัยกันความปรองดองก็จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเชื่อว่าบทบัญญัติหลายข้อในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะนำไปสู่การสร้างความปรองดองในอนาคตได้

"วุฒิสาร" แนะนักการเมืองลดการกระทำก่อขัดแย้ง เพื่อสร้างความปรองดอง ด้าน "คณิต" หนุนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เผยส่งหนังสือคู่มือปฏิรูป ถึง "นายกฯ-ปธ.สนช." แล้ว 10 มี.ค. 2559 14:58 10 มี.ค. 2559 15:54 ไทยรัฐ