วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'DSI' ติวเข้ม สัมมนา 'พัฒนาองค์ความรู้การบริหารงานคดีพิเศษ'

เครดิตภาพจาก: เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ

รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานคดีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ 60 คน โดยมี "พ.ต.อ.ทรงศักดิ์" มาเป็นประธานเปิดการสัมมนา และมอบนโยบาย...

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 59 ที่โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ จังหวัดเพชรบุรี พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ (ผอ.ศบพ.) ในฐานะรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานคดีพิเศษ แก่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ 60 คน โดยมี พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีดีเอสไอ มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบาย

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ เผยว่า การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ. 2558 อันเป็นระเบียบสำคัญที่ใช้ในการควบคุมระบบงานด้านคดีของกรมฯ รวมทั้งสัมมนาเพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว และนำมาปรับปรุงการทำงาน และแก้ไขระเบียบในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังมีการสัมมนากลุ่มเพื่อพัฒนาวิธีการพูดหรือการนำเสนอข่าวสารในที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนอข้อมูล ในการประชุม หรือต่อหน้าสาธารณชน เพื่อพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค.นี้.

รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานคดีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ 60 คน โดยมี "พ.ต.อ.ทรงศักดิ์" มาเป็นประธานเปิดการสัมมนา และมอบนโยบาย... 10 มี.ค. 2559 14:33 ไทยรัฐ