วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.ศรีปทุม ร่วมสร้างและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเดินทางสู่วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สำนักพระธรรมทูตและอู่น้ำ) วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ฯ และพระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย เนปาล เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์ มีพระภิกษุสามเณร และญาติโยมเข้าร่วมงาน ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ท่านเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ยังได้นำทีมอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมและคณะฯ ทำบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ พร้อมทั้งนำจาริกแสวงบุญกันที่ดินแดนกำเนิดของศาสนาและความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ ประเทศอินเดีย ทั้งไปเยือนสักการะสังเวชนียสถานอันสำคัญของพุทธศาสนา และไปนมัสการเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูและลัทธิต่างๆ เพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิต อาทิ พุทธคยา - พระมหาเจดีพุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - พระพุทธเมตตา - เขาคิชฌกูฏ - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวัน - หลวงพ่อองค์ดำ - เขาดงคสิริ - สถูปเจดีย์นางสุชาดา – มหาวิทยาลัยนาลันทา ฯลฯ

วางศิลาฤกษ์อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย 10 มี.ค. 2559 14:07 10 มี.ค. 2559 14:23 ไทยรัฐ