วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.เร่งแก้ความเดือดร้อน ปชช. ส่ง กอ.รมน.-กกล.รส.สร้างความสุข

คสช. เดินหน้าสร้างความสุขให้สังคมโดยใช้กลไกศูนย์ปรองดอง และ กอ.รมน. ขณะที่ กกล.รส. พบประชาชนเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน และสร้างความรู้พื้นฐานร่าง รธน. ...

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เผยว่า หน่วยทหาร คสช. ยังคงเดินหน้าแนวทางสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรัก ความสามัคคี เป็นสังคมไทยที่มีความสุขทั้งด้านกายภาพและจิตใจ โดยใช้กลไกของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหลักในการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปฏิบัติงานในหลายพื้นที่ ได้แก่ การส่งชุดปฏิบัติการเข้าซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ และการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่สาธารณะใน 6 จังหวัด คือ อุทัยธานี สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี, การช่วยขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้ในชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี, การมอบปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรใน จ.นครราชสีมา การจัดชุดแพทย์ออกให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนตามโครงการ แพทย์เดินเท้าในพื้นที่ จ.เลย ส่วนในงานที่เกี่ยวกับการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ได้เข้าติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใน จ.ราชบุรี การร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำเข้าแหล่งผลิตน้ำประปา จำนวน 26 จุดในพื้นที่ จ.สุรินทร์ การจัดสร้างฝายมีชีวิตจำนวน 136 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งบางฝายสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนและภาคการเกษตร เป็นต้น

​ทั้งนี้ คสช. โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ยังคงลงพื้นที่พบปะประชาชนและชุมชนต่อเนื่อง เพื่อรับฟังและช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลในความคืบหน้าและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการของภาครัฐ และสร้างความรู้พื้นฐานในร่างรัฐธรรมนูญ นำสู่การไปใช้สิทธิลงประชามติ.คสช. เดินหน้าสร้างความสุขให้สังคมโดยใช้กลไกศูนย์ปรองดอง และ กอ.รมน. ขณะที่ กกล.รส. พบประชาชนเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน และสร้างความรู้พื้นฐานร่าง รธน. ... 10 มี.ค. 2559 12:30 ไทยรัฐ