วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอ ปชช.อย่าตกใจ 'เขื่อนเจ้าพระยา' แค่ซ่อมแซมในรอบ 59 ปี

ผอ.เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ยัน ไม่มีการส่งน้ำให้เกษตรกร พร้อมเตือน ปชช.อย่าตกใจท้ายเขื่อน แค่ซ่อมแซมในรอบ 59 ปี เพื่อความมั่นคงแข็งแรงถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 มี.ค. 2559 นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์ ผอ.คบ.เขื่อนเจ้าพระยา กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาล่าสุดวันนี้ ตรวจสอบระดับน้ำ ที่สถานีวัดน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้นอยู่ที่ 14.55 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ขณะที่ระดับระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวอยู่ที่ 5.96 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยเขื่อนเจ้าพระยา คงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งระดับน้ำดังกล่าวนี้ พ้นจากจุดวิกฤติ ที่ 14.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มาเป็นเวลาหลายวันแล้ว แต่ก็อยู่ในสภาวะของภัยแล้ง เนื่องจากเป็นแผนการจัดสรรน้ำของกรมชลประทาน ที่จำเป็นต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 สำหรับรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและผลิตน้ำประปา รวมไปถึงการสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในจังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร สำหรับปัจจุบันนั้น อยากเน้นย้ำให้เกษตรกรทำความเข้าใจในเรื่องของการจัดสรรน้ำสำหรับการเกษตรนั้น ระดับน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาควรมีน้ำเหนือเขื่อน +16.50 ม.รทก. จึงจะสามารถทำการบริหารจัดการน้ำส่งเข้าคลองต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ จึงยังไม่มีการสั่งการใดๆ นอกแผนการจัดสรรน้ำเพราะถ้าหากว่าทำการปล่อยน้ำให้เกษตรกรไปแล้ว ระบบนิเวศจะต้องแปรปรวน น้ำจืดก็จะไม่มีให้ประชาชนได้ใช้ เพราะน้ำเค็มจะหนุนเข้ามาแทนที่ จะทำให้เดือดร้อนกันทั่วประเทศอย่างแน่นอน

"ในการนี้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา ได้ใช้โอกาสที่น้ำท้ายเขื่อนเหลือน้อยจากผลกระทบภัยแล้ง ทำการซ่อมแซมบานประตูเขื่อนท้ายเขื่อน และทำการเสริมคอนกรีตใต้เขื่อน เพื่อให้มีความแข็งแรง ทนทาน รับมือกับสถานการณ์น้ำ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งการซ่อมครั้งนี้ ถือเป็นการซ่อมแซมครั้งแรกในรอบ 59 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาขึ้น อยากฝากไปถึงประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา หรือ มาเยี่ยมชมเขื่อนเจ้าพระยาไม่ต้องตกใจ อาจนึกว่า ทำการซ่อมแซมเพราะเขื่อนจะพังทลาย หรือจะเกิดเหตุการณ์เขื่อนแตกเกิดขึ้น อยากให้ทำความเข้าใจว่า ทางโครงการฯ ได้ใช้โอกาสของภัยแล้ง สร้างรากฐานความมั่นคงของเขื่อนสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต" ผอ.คบ.เขื่อนเจ้าพระยา กล่าว.

ผอ.เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ยัน ไม่มีการส่งน้ำให้เกษตรกร พร้อมขอ ปชช.อย่าตกใจท้ายเขื่อน แค่ซ่อมแซมในรอบ 59 ปี เพื่อความมั่นคงแข็งแรงถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต 10 มี.ค. 2559 10:27 ไทยรัฐ