วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'แม้ว' จ้อเวทีนิวยอร์ก ซัดร่าง รธน.ใหม่ อุปสรรคนโยบาย ศก.-ลงทุน

ทั้งหนุนและต้าน "ทักษิณ" บรรยายเวทีสถาบันนโยบายโลกที่นิวยอร์ก ซัดร่าง รธน.ใหม่ อุปสรรคลงทุน ไม่เอื้อร่วมมือกับต่างประเทศ จากการให้อำนาจพิเศษวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง-ฝ่ายตุลาการ ชี้คงยากได้ รบ.ตอบสนองความต้องการประชาชน...

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มี.ค. ตามเวลาของไทย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ขึ้นบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของไทยบนเวทีโลก และเศรษฐกิจประชาธิปไตยของประเทศไทย จัดโดยสถาบันนโยบายโลก (World Policy Institute) ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งได้มีคนไทยทั้งฝ่ายสนับสนุนและคัดค้านออกมาชูป้าย บริเวณหน้าตึกของสถาบัน

นายทักษิณ ได้ออกมาระบุถึง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดของไทย ว่า จะไม่สามารถวางโครงสร้างพื้นฐานในเชิงสถาบัน ที่จะส่งเสริมให้มีการลงทุน การผลิต และความร่วมมือระหว่างไทยกับต่างประเทศได้ เนื่องจากอาจเปิดช่องให้มีการแทรกแซงอำนาจฝ่ายบริหาร และ นิติบัญญัติ โดยอำนาจพิเศษของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง และฝ่ายตุลาการ ซึ่งคงเป็นไปได้ยากที่จะได้รัฐบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ได้กำหนดให้วุฒิสภาจำนวน 200 คน ถูกแต่งตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะมีอำนาจมากยิ่งขึ้นในการยับยั้งการออกพระราชบัญญัติต่างๆ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีขอบเขตอำนาจในการตัดสินคดีที่มากยิ่งขึ้น

"หวังว่าคงจะไม่มีการใช้อำนาจตุลาการที่เกินกว่าความจำเป็นอีกในอนาคต กรณีศึกษาในประเทศต่างๆ ได้แสดงให้พวกเราเห็นว่า การใช้อำนาจพิจารณาทบทวนโดยศาล โดยไม่ได้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบ อาจกลายเป็นการใช้อำนาจอย่างไม่เหมาะสมและเป็นยุทธวิธีเตะถ่วงงาน จนสุดท้ายก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ"

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21 ว่าควรให้ความสำคัญในการขยายความร่วมมือเพื่อสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ร่วมกับประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชีย ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความมั่งคั่งให้แก่ประชาชนทั้งแบบระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาค จากความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้ 

"ตลอดช่วงกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยถูกเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนมูลค่าการส่งออกต่อรายได้ประชาชาติของประเทศไทยและมูลค่าการลงทุน โดยตรงจากต่างชาติในประเทศไทยได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยที่เชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นเข้ากับชะตากรรมของเศรษฐกิจโลก โดยความสัมพันธ์ระหว่างจีน กับ สหรัฐฯ ที่มักถูกมองแบบเหมารวมว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน  และจากการปกครองที่แตกต่างกัน นำไปสู่นโยบายเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศที่แม้จะเป็นคนละขั้ว แต่เป็นกระบวนการคู่ขนาน ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่ง จะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมให้แก่ทั้งภูมิภาคเอเชียและโลกตะวันตก" 

ทั้งหนุนและต้าน "ทักษิณ" บรรยายเวทีสถาบันนโยบายโลกที่นิวยอร์ก ซัดร่าง รธน.ใหม่ อุปสรรคลงทุน ไม่เอื้อร่วมมือกับต่างประเทศ จากการให้อำนาจพิเศษวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง-ฝ่ายตุลาการ ชี้คงยากได้ รบ.ตอบสนองความต้องการประชาชน... 10 มี.ค. 2559 08:16 ไทยรัฐ