วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.สั่งฟื้น “งานวัด” สร้างความสามัคคีในชุมชน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้หารือถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยได้นำเสนอถึงการฟื้นฟูการจัดงานวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความสามัคคี และดึงศูนย์กลางของชุมชนกลับคืนมา โดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง วธ. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ในส่วน วธ. มีความพร้อมในด้านการจัดแสดง พื้นบ้าน ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ทำทำเนียบศิลปินพื้นบ้านทั่วประเทศไว้แล้ว ทำให้สามารถบริหารจัดการการแสดงได้ไม่ยาก พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีสวธ. ศึกษารูปแบบการจัดงานวัดตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยตนจะนำรูปแบบการจัดงานวัดนำเสนอต่อที่ประชุม ครม.ต่อไป

นายวีระกล่าวต่อไปว่า ที่ประชุม ครม.ยังมอบ แนวทางให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ไปทัศนศึกษา และเรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆ เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งในส่วน วธ. นำเสนอว่า มีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ 44 แห่ง รวมทั้งอุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุด แห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จึงมอบหมายกรมศิลปากรประสานงานกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทหาร รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ เชิญชวนผู้สนใจให้เข้ามาทัศนศึกษา.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้หารือถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยได้นำเสนอถึงการฟื้นฟูการจัดงานวัดทั่วประเทศ... 10 มี.ค. 2559 03:23 ไทยรัฐ