วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสมา 1 มอบผู้บริหาร สกสค.กอบกู้ภาพลักษณ์องค์กร

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ได้ฝากการบ้านข้อใหญ่ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดำเนินการ คือ การสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษา (ศธ.) โดยเฉพาะการพัฒนาครู รวมถึงการปรับภาพลักษณ์ และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร เพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามีปัญหาการทุจริต ซึ่งเป็นเรื่องของบอร์ด สกสค.ชุดเก่า จนทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรถูกมองไปในทางที่ไม่ดีนัก ดังนั้นคณะกรรมการ สกสค.ชุดใหม่จะต้องเร่งสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้นให้ได้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีธนาคารธนชาตทำหนังสือยืนยันว่า ได้มีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่สำนักงาน สกสค.อย่างถูกต้องตามขั้นตอนนั้น ตนได้หารือกับนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. รวมถึงฝ่ายกฎหมายของ ศธ.แล้ว ซึ่งตนให้ดำเนินการไปตามที่เสนอ โดยหลังจากนี้จะมีการทำเรื่องเสนอมาให้ตนพิจารณาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง สำหรับประเด็นที่พูดคุยกันนั้นจะต้องดูภาระผูกพันจากข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยว่ามีแนวทางอย่างไร และอำนาจหน้าที่ในการจัดการอยู่ที่ใคร แต่ตอนนี้ตนคงยังตอบรายละเอียดมากไม่ได้แต่จะให้สำนักงาน สกสค.ดำเนินการตามที่ควรจะทำอย่างแน่นอน.

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า... 10 มี.ค. 2559 03:21 ไทยรัฐ