วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บัญชีกลางเพิ่มเงินทดรองจ่าย 30 ล้าน ไฟเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสู้ภัยแล้ง

น.ส.อรนุช ไวนุสิทธิ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) เพิ่มเติมจังหวัดละ 30 ล้านบาท ซึ่งจากเดิมกำหนดให้จังหวัดละ 20 ล้านบาท รวมเป็นจังหวัดละ 50 ล้านบาท ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการจะต้องมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด หรือ ก.ช.ภ.จ. และเมื่อ ก.ช.ภ.จ. สำรวจความเสียหายในพื้นที่ที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว จะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันที

ด้านนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ขณะนี้สภาปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) กำลังศึกษาการยกร่าง พ.ร.บ.การประกันภัยพืชผล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรเป็นกฎหมายชัดเจน โดย คปภ.และ สปท.จะเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาการประกันภัยพืชผลเป็นวาระแห่งชาติในเร็วๆนี้

ขณะที่นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ในปีการผลิต 2559 นี้ ธ.ก.ส.มีเป้าหมายขยายพื้นที่ประกันภัยข้าวนาปีเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านไร่ หรือจำนวนเกษตรกรประมาณ 200,000 ราย เพื่อให้มีเครื่องมือรองรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น.

น.ส.อรนุช ไวนุสิทธิ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) เพิ่มเติมจังหวัดละ 30 ล้านบาท 10 มี.ค. 2559 03:08 10 มี.ค. 2559 03:08 ไทยรัฐ