วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช.แหยงไม่กล้าอุ้มทีวีดิจิตอล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.มีมติว่าการแก้ไขปัญหาทีวีดิจิตอลนั้น ถือว่าเกินอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ กสทช. จึงไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลตามที่เรียกร้องได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูลงวดที่ 3 ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 24 พ.ค.59 การเลื่อนระยะเวลาใบอนุญาตด้วยการเริ่มนับปีที่ 1 ของใบอนุญาตเมื่อการติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอลครอบคลุมทุกพื้นที่ การคืนใบอนุญาตโดยไม่ขอชำระเงินค่าประมูลในส่วนที่เหลือ การโอนหรือเปลี่ยนการถือครองใบอนุญาต เป็นต้น

“กสทช.พยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เห็นว่าช่วยไม่ได้ เพราะ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ.2553 กำหนดไว้อย่างชัดเจน ไม่สามารถเลื่อนชำระได้ ขยายระยะเวลาการอนุญาตได้ ถ้ากสทช.อนุมัติ ก็จะขัดกฎหมายทันที แต่ กสทช.อาจผ่อนผันให้ได้ หากมีเจตนาจะชำระแต่ชำระช้าและยอมที่จะเสียค่าปรับ ขณะเดียวกันหากผู้ประกอบการเห็นว่าควรเสนอแก้ไข พ.ร.บ. กสทช.ก็ให้ทำเรื่องเสนอมายัง กสทช. เพื่อจะได้นำเสนอรัฐบาล และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อแก้ไขกฎหมายต่อไป”

นายฐากร กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นที่ไทยรัฐทีวีได้เสนอให้ปรับลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 2% นั้น ได้มอบหมายให้ กสท นำไปพิจารณา และนำมาเสนออีกครั้ง หากดำเนินการได้ ก็พร้อมจะดำเนินการ ส่วนผู้ประกอบการรายใดจะอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ต้องรอดูว่าวันที่ 24 พ.ค.59 จะมีกี่รายมาชำระเงินค่าประมูลงวดที่ 3 วงเงินรวม 8,600 ล้านบาท.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.มีมติว่าการแก้ไขปัญหาทีวีดิจิตอลนั้น 10 มี.ค. 2559 02:48 ไทยรัฐ