วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชง 3 ข้อติดเขี้ยวเล็บนวัตกรรม “สมคิด” ส่ง “บิ๊กตู่” ไฟเขียวแผนยกระดับประเทศ

นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะทำงานสานพลังประชารัฐภาคเอกชน ด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ เปิดเผยว่า คณะทำงานได้จัดทำข้อเสนอ 3 เรื่องที่จะขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและส่งเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบนวัตกรรมของประเทศไทย ซึ่งทางนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เตรียมนำข้อเสนอนี้ต่อนายกรัฐมนตรี ภายหลังจากได้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนมาตรการภาครัฐและการจัดระบบในการทำนวัตกรรมของบริษัทต่างๆ รวมถึงการดูงานจัดระบบนวัตกรรมและการสนับสนุนสตาร์ตอัพของประเทศสิงคโปร์

สำหรับข้อเสนอ 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การจัดกลุ่มความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป้าหมายเฉพาะด้าน หรือ R&D Consotium โดยการรวมตัวของบริษัทในอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมทำวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ โดยการพัฒนาอาจอยู่ในระดับการสร้างเทคโนโลยีพื้นฐานหรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมกับสมาชิกก่อนที่สมาชิกจะนำเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สำหรับข้อเสนอเรื่องที่ 2 คือ การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและบริษัทเอกชน ในลักษณะการทำนวัตกรรมแบบเกิด เพื่อสร้างความร่วมมือและสื่อสารโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน แบ่งออกเป็น การจัดทำฐานและเผยแพร่ข้อมูลนักเรียนทุนวิทยาศาสตร์ที่ปัจจุบันมีกว่า 4,000 คน เพื่อให้เอกชนทราบถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ประเทศไทยมีอยู่ที่จะเป็นประโยชน์ในการรวมกลุ่มความร่วมมือ ขณะเดียวกันสนับสนุนให้บริษัทเอกชนจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อจัดแสดงผลงานหรือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักวิจัยภายนอกได้เรียนรู้ เข้าใจแนวทางการดำเนินวิจัยขององค์กรนั้นๆ เพื่อเป็นโอกาสในการต่อยอดการวิจัยได้ ส่วนข้อเสนอที่ 3 คือการสนับสนุนบริษัทเกิดใหม่หรือสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยี โดยการจัดตั้งกองทุนฟันด์ออฟฟันด์ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียด และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะสตาร์ตอัพ และการดึงธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศมาตั้งสาขาในไทยเพื่อจัดทำแหล่งของธุรกิจสตาร์ตอัพ.

นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะทำงานสานพลังประชารัฐภาคเอกชน ด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ เปิดเผยว่า คณะทำงานได้จัดทำข้อเสนอ 3 เรื่องที่จะขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 10 มี.ค. 2559 02:43 ไทยรัฐ