วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นรนิติ' เตือนนักการเมืองใช้อำนาจต้องยึด 'หลักนิติธรรม'

ศาลปกครอง จัดเสวนาครบรอบ 15 ปี ชี้องค์กรอิสระจำเป็นสำหรับประเทศไทย ขณะที่ "นรนิติ" เตือนนักการเมืองชนะ ลต. แต่การใช้อำนาจต้องยึดหลักนิติธรรม ชี้การตรวจสอบอำนาจหลังเลือกตั้งสำคัญ ต้องทำทุกฝ่าย ขณะที่ "นครินทร์" ระบุ ระบบตัวแทนเป็นสิ่งเปราะบาง

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองได้จัดอภิปรายทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี หัวข้อ "บทบาทขององค์กรตุลาการ และองค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ"

โดย นายนรนิติ เศรษฐบุตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และอดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวปาฐกถานำในหัวข้อ "การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในระบบการเมืองการบริหารสมัยใหม่" ตอนหนึ่งระบุว่า กระบวนการประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่แค่เลือกตั้งแล้วจบ การเลือกตั้งเป็นเพียงการตัดสินขั้นแรกว่าเราจะให้ใครมาปกครอง มาเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐ การตรวจสอบหลังการเลือกตั้งจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองใช้อำนาจตามอำเภอใจ นอกจากประชาชนจะตรวจสอบโดยการถอดถอนบ้าง การประท้วงบ้างยังมีกลไกองค์กรอิสระต่างๆ ที่รัฐธรรมนูญเขียนขึ้น ซึ่งสำหรับประเทศอื่นๆ อาจไม่ต้องการ แต่กับประเทศไทยแล้วต้องการ เพื่อจะได้เตือนนักการเมืองว่า การชนะเลือกตั้งได้เป็นเพียงผู้บริหาร แต่การเป็นผู้บริหารต้องมีคุณธรรมในการบริหาร รัฐธรรมนูญ 50 จึงได้ใส่คำว่า 'หลักนิติธรรม' เอาไว้ เพื่อยืนยันว่าผู้ปกครองไม่มีสมบูรณาญาสิทธิ์ จึงต้องมีการตรวจสอบ โดยผู้ปกครองต้องยึดหลักนิติธรรมในการบริหาร

จากนั้นได้มีการอภิปรายในหัวข้อ "บทบาทองค์กรตุลาการ และองค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ" โดย นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ประชาธิปไตยทางตรงมีอยู่ในทุกที่ในชีวิตประจำวัน และยังเชื่อว่าประชาธิปไตยทางตรงยังทำงานได้ดีในโลกสมัยใหม่ แม้จะในบางประเทศ ส่วนประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ใกล้ตัวก็เหมือนในนิติบุคคลอาคารชุด ที่มีการเลือกตัวแทนเข้ามาดูแล ประชาธิปไตยจึงอยู่ที่ประชาชนเลือกเอง ซึ่งความคิดจะสะท้อนออกมาทางระบบเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งระบบตัวแทนนั้นถือเป็นระบบที่เปราะบางมากในตัวเอง เพราะขึ้นอยู่กับวิธีคิดในการเลือกตัวแทน และถ้าคิดดีๆ ไม่มีใครเป็นตัวแทนเราได้จริงๆ ซึ่งระบบประชาธิปไตยตัวแทน นับวันประชาชนจะไม่มีความไว้วางใจ จึงต้องอาศัยการตรวจสอบ ขณะที่ในสภาวะแบบนี้ทิศทางการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ไม่ได้มีเฉพาะศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ แต่ยังมีสื่อมวลชน สมาคมวิชาชีพ และองค์กรภาคประชาชน ซึ่งในส่วนของศาลก็ต้องทำให้พอควรไม่มากหรือน้อยเกินไป  

ด้าน นายอุดม รัฐอมฤต กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เมื่อบ้านเมืองยังมีนักการเมืองก็จะต้องตรวจสอบ อย่างศาลก็ยังมีการสร้างระบบศาลคู่ คือศาลยุติธรรมกับศาลปกครอง โดยศาลปกครองเข้าไปตรวจสอบการออกคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามีต่อผู้น้อย ซึ่งสังคมไทยมีค่านิยมที่เรียกว่า ผู้น้อยจะมาตรวจสอบผู้ใหญ่ได้อย่างไร แต่การมีศาลปกครอง ทำให้คุ้มครองสิทธิผู้น้อยด้วยว่า การจะสั่งการใดๆ ต้องมีเหตุมีผล ไม่ใช่เพียงอ้างความเหมาะสม และนอกเหนือจากศาลแล้วก็ยังต้องมีองค์กรอิสระ เพราะระหว่างอำนาจตุลาการกับองค์กรอิสระก็มีเส้นแบ่ง ขณะที่ องค์กรอิสระ ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่มีความยืดหยุ่นช่วยเรื่องการตรวจสอบได้ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกต่อสิทธิเสรีภาพประชาชน

ขณะที่ นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหลักในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ตรวจสอบรายรับรายจ่าย ตัวอย่างโครงการรับจำนำข้าว สตง.เคยทำหนังสือไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ ส่งให้รัฐบาลว่าโครงการนี้ไม่ควรมีต่อไป จะเป็นการทำลายระบบ ชาวนาไม่ได้พัฒนา และการระบายข้าวจะเกิดความล่าช้า และการทุจริต แต่สุดท้ายก็ไม่มีการยับยั้ง กระทั่งกลายเป็นคดีที่อัยการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญานอกจากนี้ ยังมีคดีในอดีต เช่น โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ที่ตั้งใจจะทำบำบัดน้ำเสียเจ้าพระยาตอนล่าง 2 ฝ่าย คือตะวันออก ที่พระสมุทรเจดีย์ และตะวันตกที่บางปู ซึ่งเริ่มในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย แต่เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลงูเห่า ก็มีการย้ายที่ทำโครงการฝั่งตะวันตกจากบางปู ไปที่คลองด่าน อ.บางบ่อ รวมทั้งเพิ่มงบประมาณจากเดิม 13,612 ล้านบาท เป็น 22,955 บาท ซึ่งการตรวจสอบพบซื้อที่ดินที่กลุ่มรัฐมนตรีมีผลประโยชน์ด้วย ดังนั้นในความจำเป็นต้องมีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ นอกเหนือจากศาลปกครอง ที่มีอำนาจชี้ขาดการออกคำสั่งที่ไม่ชอบหรือขัดกฎหมาย

ศาลปกครอง จัดเสวนาครบรอบ 15 ปี ชี้องค์กรอิสระจำเป็นสำหรับประเทศไทย ขณะที่ "นรนิติ" เตือนนักการเมืองชนะ ลต. แต่การใช้อำนาจต้องยึดหลักนิติธรรม ชี้การตรวจสอบอำนาจหลังเลือกตั้งสำคัญ ต้องทำทุกฝ่าย 9 มี.ค. 2559 20:31 ไทยรัฐ