วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทส. ปัด ม.44 ยกเลิกโครงการรัฐไม่รอ 'อีไอเอ'

ปลัดฯ ทศ. ปัดคำสั่งหัวหน้า คสช. ยกเลิกโครงการรัฐไม่รอ "อีไอเอ" ระบุให้ทำคู่ขนานตั้งแต่เริ่ม อ้างย่นเวลา-ต้นทุน

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 59 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้แก้ไขมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เพื่อให้ดำเนินโครงการเร่งด่วนของรัฐได้โดยไม่ต้องรอให้ผลการพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) แล้วเสร็จว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ใช่การยกเลิกขั้น หรือข้ามขั้นตอนการทำรายงานอีไอเอ หรือรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) แต่เป็นการให้กระบวนการทุกอย่าง ทั้งการทำอีไอเอ หรือ อีเอชไอเอ การจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา และการหาแหล่งเงินกู้ หรือการร่วมทุนดำเนินการแบบคู่ขนานกันไปได้ ซึ่งจะย่นระยะเวลาในการดำเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐลงได้มากกว่า 2 ปี หรือครึ่งหนึ่งของระยะเวลาเดิม อีกทั้ง จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ด้วย

นายเกษมสันต์ กล่าวต่อว่า ตนไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน แต่จากการสอบถามไปยังสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) คำสั่งดังกล่าวมาจากแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายของรัฐบาล จากความต้องการของหลายหน่วยงานว่าจะปรับปรุงกฎหมายอย่างไรเพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินโครงการต่างๆ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปหารือ ทั้งนี้ ตนยืนยันว่าทุกโครงการขนาดใหญ่ยังต้องทำ อีไอเอ หรือ อีเอชไอเอ เหมือนเดิม แม้ประกวดราคาผ่านแต่ยังไม่มีการลงนามในสัญญา และหากโครงการดังกล่าวไม่ผ่านการพิจารณา อีไอเอ หรือ อีเอชไอเอ ก็ต้องถูกยกเลิก 

เมื่อถามถึงการตั้งข้อสังเกตที่ว่า คำสั่งดังกล่าวอาจจะบีบบังคับให้การทำรายงานอีไอเอ หรือ อีเอชไอเอ ในโครงการเร่งด่วนของรัฐ ต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายเกษมสันต์ กล่าวว่า ไม่ใช่การบีบเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้ว

ปลัดฯ ทศ. ปัดคำสั่งหัวหน้า คสช. ยกเลิกโครงการรัฐไม่รอ "อีไอเอ" ระบุให้ทำคู่ขนานตั้งแต่เริ่ม อ้างย่นเวลา-ต้นทุน 9 มี.ค. 2559 19:15 ไทยรัฐ