วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ่างทองสุ่มเสี่ยงถนนทรุด! ทช. เล็งของบเพิ่มพันล้าน ซ่อมแซม

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มจังหวัดอ่างทอง สุ่มเสี่ยงถนนทรุด พร้อม ขอความร่วมมือประชาชนพื้นที่-อส.ทช. สอดส่องถนน หากปริแตกแจ้งสายด่วน 1146 เล็ง ของบปีหน้าเพิ่ม 1,000 ล้านบาท ซ่อมแซมถนนในจังหวัดสุ่มเสี่ยง...

วันที่ 9 มี.ค.59 นายพิศักดิ์ จิตวิระยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ได้เพิ่มจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดสุ่มเสี่ยงที่เกิดปัญหาถนนทรุดที่ต้องเฝ้าระวังตลอด 24 ชม. นอกเหนือจาก 4 จังหวัด คือ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และนครปฐม เนื่องจากพบว่า ที่จังหวัดอ่างทองมี 5 เส้นทางที่ถนนทรุดจากปัญหาภัยแล้ง ประกอบด้วย บ้านหง อ.แสวงหา บ้านคลองอ้ายทอก อ.วิเศษชัยชาญ บ้านหนองเจ็ดเส้น อ.เมือง บ้านอบทม อ.วิเศษชัยชาญ และบ้านสามหน่อ อ.วิเศษชัยชาญ เป็นต้น ขณะเดียวกัน ได้ให้แขวงทางทางหลวงชนบท ประชาชน และอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ช่วยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงที่เกิดปัญหาถนนทรุด ซึ่งหากพบว่าพื้นที่ใดมีรอยปริแตกให้แจ้งสายด่วน 1146 ได้ทันที

"สาเหตุที่พื้นที่ในจังหวัดดังกล่าวเกิดปัญหาดินทรุด เพราะเป็นดินอ่อน ซึ่งกรมฯ เตรียมมาตรการเข้ามาแก้ไขปัญหาตั้งแต่เดือน พ.ย. 58 ที่ผ่านมาประกาศลดน้ำหนักรถบรรทุกที่วิ่งผ่านถนนคันคลองชลประทาน จาก 25 ตัน เหลือ 18 ตัน และเร่งเจาะสำรวจดินของถนนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทุกสาย เพื่อออกแบบปรับปรุงป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทาง ขณะเดียวกันได้ทำแผนปรับปรุงถนนตามความเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่ และของบสนับสนุนจากรัฐบาล รวมทั้งรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดลอกคลองและรักษาระดับน้ำในคลอง เพื่อรักษาเสถียรภาพของคันทาง และขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยตามคันคลองชลประทานสอดส่องดูแลการแตกร้าวของถนนหรือไหล่ทาง และรถบรรทุกหนักให้เป็นไปตามประกาศของกรมฯ"

สำหรับการซ่อมแซมถนน 5 จังหวัดที่เกิดถนนทรุดในปีนี้นั้น ใช้เงินกู้จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจเดิมที่จัดสรรไม่หมดจึงทำเรื่องขอรัฐบาล เพื่อนำเงินไปซ่อมแซมถนน ซึ่งมีทั้งหมด 37 รายการ คิดเป็นวงเงินประมาณ 451 ล้านบาท ขณะเดียวกันได้ของบประมาณในปี 60 ใช้ซ่อมแซมถนนและไหล่ทางที่ทรุดอีกประมาณ 1,000 ล้านบาทในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มจังหวัดอ่างทอง สุ่มเสี่ยงถนนทรุด พร้อม ขอความร่วมมือประชาชนพื้นที่-อส.ทช. สอดส่องถนน หากปริแตกแจ้งสายด่วน 1146 เล็ง ของบปีหน้าเพิ่ม 1,000 ล้านบาท ซ่อมแซมถนนในจังหวัดสุ่มเสี่ยง... 9 มี.ค. 2559 17:42 ไทยรัฐ