วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภัยแล้งยังวิกฤติ! หลายพื้นที่ เร่งหามาตรการแก้ไข

แล้งหนัก! 'อุตรดิตถ์' บึงเก็บน้ำขนาดใหญ่แห้งสนิท ส่งผลกระทบบ่อน้ำผลิตน้ำประปาแห้งขอด คาดสิ้นเดือนนี้แห้งหมด ขณะที่ภัยแล้งใน จ.ชัยนาท ชาวนาโคกสุข ร่วมใจกำจัดวัชพืชในคลอง หวังกักน้ำหากกรมชลประทานปรับแผนปล่อยน้ำให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพบึงหล่ม หมู่ 3 ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิง 2,540 ไร่ ในขณะนี้น้ำในบึงหล่มถึงกับแห้งสนิท เนื่องจากบึงหล่มได้กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาได้น้อย เพราะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล อีกทั้งพื้นที่บางส่วนมีสภาพตื้นเขิน นอกจากนี้ชาวนารอบๆ บึงยังได้สูบน้ำทำนา จึงส่งผลให้น้ำแห้งขอดอย่างรวดเร็วจนเป็นที่น่าตกใจ ทำให้ส่งผลกระทบบ่อน้ำผลิตน้ำประปาที่อยู่ในบึงแห้งขอดด้วย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาอินได้ขุดลอกคลองให้ลึกเพื่อหาตาน้ำ ทำให้หัวกะโหลกสามารถสูบน้ำขึ้นแทงก์น้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับชาวบ้าน หมู่ 3 คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้น้ำคงจะแห้งหมดอีก จึงได้เตรียมการของบประมาณเร่งด่วนไปยังทางจังหวัด เพื่อทำการขุดลอกคลองรอบบึงให้ลึก 3-4 เมตร เพื่อหาตาน้ำที่ยังมีน้ำอยู่ใช้ในช่วงฤดูแล้งนี้ให้ผ่านพ้นไป สำหรับน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลนาอินบางส่วนไม่สามารถสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ เนื่องจากสภาพน้ำเค็มไม่สามารถใช้และทำการเพาะปลูกได้เลย

ทางด้าน นายฐิติปพัฒน์ สาลีฒพันธ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า กรมชลประทานโดยโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแผนงานที่จะพัฒนาบึงหล่ม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ในพื้นที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ 2,540 ไร่ ให้เป็นพื้นที่แก้มลิง โดยการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังรอบบึงระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ขุดคลองรอบบึงให้มีระดับความลึกเท่ากันต่อเนื่องความกว้าง 100 เมตร ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าบึงจำนวน 35 แห่ง รวมทั้งการก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองซอย เพื่อรับน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของโครงการ เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้อย่างถาวร เขื่อนทดน้ำผาจุกได้วางแผนที่จะขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งต้องเสนอขอตั้งเรื่องในเดือน ธ.ค.59 แต่อย่างไรก็ตาม การตั้งงบประมาณโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกได้คำนึงถึงความต้องการของผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งใน จ.ชัยนาท ล่าสุดวันนี้ตรวจสอบระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่สถานีวัดน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้นอยู่ที่ 14.52 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ขณะที่ระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวอยู่ที่ 6.02 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและผลิตน้ำประปา รวมไปถึงการสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในจังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร พร้อมเน้นย้ำว่าไม่มีมาตรการผันน้ำให้เกษตรกรแต่อย่างใด

ด้าน ชาวนา ตำบลโคกสุข อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมา มีน้ำภายในคลองน้อยมาก บางครั้งก็แห้งขอด ซึ่งคลองดังกล่าวเป็นเสมือนลมหายใจของเกษตรกรตำบลโคกสุข หากคลองแห้ง ก็ต้องไปหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อทำการเกษตร ทั้งปลูกข้าว เลี้ยงวัว ปลูกผัก ซึ่งอาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ หากจะให้ทำอย่างอื่นก็ทำไม่ได้ เพราะการศึกษาที่จำกัด ทำให้ต้องพลิกแพลงหาอะไรทำที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ปลูกพืช เพียงเท่านั้น เพื่อหารายได้มาจุนเจือคนในครอบครัว โดยการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกร ชาวนาในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือร่วมใจกัน หวังให้คลองที่เปรียบเสมือนชีวิตของคนในพื้นที่นั้นปราศจากสิ่งขวางกั้น จึงช่วยกันกำจัดให้คลองโคกสุขสามารถรับน้ำได้อย่างเต็มที่ หากกรมชลประทานปล่อยน้ำให้เกษตรกรชาวโคกสุข รวมไปถึงการกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มที่ในช่วงฤดูฝนอีกด้วย.

แล้งหนัก! 'อุตรดิตถ์' บึงเก็บน้ำขนาดใหญ่แห้งสนิท ส่งผลกระทบบ่อน้ำผลิตน้ำประปาแห้งขอด คาดสิ้นเดือนนี้แห้งหมด ขณะที่ภัยแล้งใน จ.ชัยนาท ชาวนาโคกสุข ร่วมใจกำจัดวัชพืชในคลอง หวังกักน้ำหากกรมชลประทานปรับแผนปล่อยน้ำให้เกษตรกร 9 มี.ค. 2559 12:06 9 มี.ค. 2559 23:34 ไทยรัฐ