วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตร.สมุทรสาคร จัดอบรมปัญหาค้ามนุษย์

ตร.สมุทรสาคร จัดอบรม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตร.เข้าร่วมกว่า 200 นาย เผย สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวของแรงงานสูงมาก ชี้ เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม 

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 59 พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม ผบก.ภ.จ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี รองผบก.ภ.จ.สมุทรสาคร ผกก.หัวหน้าสถานีพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จ.สมุทรสาครเข้าร่วมจำนวน 200 นาย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พ.ต.อ.กู้เกียรติ เจริญบุญ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและมีการพัฒนาที่เร็วมาก อันเนื่องมาจากเป็นจังหวัดที่รองรับความเจริญและการขยายตัวจากกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและชุมชนมีอัตราการขยายตัวที่สูงมาก มีการอพยพย้ายถิ่นของประชากรจากจังหวัดต่างๆ เข้ามาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมากและมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะชาวพม่า ลาว และกัมพูชา ที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม การประมง และรับจ้างทั่วไปจนกลายเป็นประชากรแฝง เกือบเท่าๆ กับประชากรทั้งจังหวัด ทางตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการรณรงค์พร้อมแจกสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการและแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย.

ตร.สมุทรสาคร จัดอบรม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตร.เข้าร่วมกว่า 200 นาย เผย สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวของแรงงานสูงมาก ชี้ เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม 9 มี.ค. 2559 11:11 ไทยรัฐ