วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สตรีอาเซียน...พลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศ

รศ.นราพร จันทร์โอชา ร่วมงานวันสตรีสากลกับเหล่าผู้นำองค์กรสตรีของไทยและในอาเซียน.

วันสตรีสากล 8 มีนาคม เป็นวันที่รำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี ให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคเท่าเทียมของสิทธิสตรีในระดับแรงงานจนถึงระดับบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ภายใต้การนำของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ได้จัดงาน “วันสตรีสากล ประจำปี 2559” ที่หอประชุมบ้านมนังคศิลา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันอังคาร (8 มี.ค.) ที่ผ่านมา

งานนี้ รศ.นราพร จันทร์โอชา ได้กล่าวชื่นชมพลังอันเข้มแข็งขององค์กรสมาชิกสภาสตรีฯ ในความมุ่งมั่นจัดงาน “วันสตรีสากล ประจำปี 2559” ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีของสตรีไทย กระตุ้นเตือนให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสตรีอันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ จากการประชุมยูเอ็น เมื่อเดือนกันยายนปี 2558 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมความเสมอภาคของสตรีไม่ใช่หน้าที่ของสตรี แต่เป็นของประชาชนทุกเพศทุกวัย ในการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและลดการทำความรุนแรงต่อสตรี ให้ความสำคัญเห็นคุณค่าความแตกต่างและศักยภาพของสตรี สภาสตรีฯถือเป็นองค์กรที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพของสตรี ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อร่วมเผยแพร่ไปยังภาคส่วนต่างๆเป็นองค์กรหลักระดับชาติ บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาค สตรีในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆอันสำคัญของประเทศ สตรีเป็นกำลังสำคัญที่สร้างประเทศให้มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

ภายในงานยังได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “พลังสตรีกับการพัฒนาอาเซียน” โดยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ฯพณฯ อีต โซเฟีย กล่าวว่า บทบาทของผู้หญิงในเขมรนั้น ผู้หญิงมีบทบาทอย่างมากทั้งด้านการศึกษา ครอบครัวและสังคม มีผู้หญิงที่ทำงานในระดับสูงจำนวนไม่น้อย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานของรัฐสภา ขณะที่ มาดามอ่อนแก้ว บุญค้ำ ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย กล่าวถึงบทบาทของผู้หญิงใน สปป.ลาว ว่า หลังจาก สปป.ลาวได้รับเอกราช ก็ได้พัฒนาเศรษฐกิจต่างๆให้เข้มแข็ง แม่หญิงลาวมีบทบาทสำคัญทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีแม่หญิงลาวที่เป็นรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วย เจ้าแขวง เจ้าเมืองต่างๆ ด้านการทูตก็มีพนักงานการทูตแม่หญิงเพิ่มหลากหลาย มีบทบาทสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนผู้แทนเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย สุรายา เพาซี่ กล่าวว่า หากเทียบกับประเทศอื่น มาเลเซียมีประชากรหญิงน้อยกว่าชาย แต่อย่างไรก็ตาม ทางการก็ได้วางแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมบาทบาทผู้หญิงตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานทุกภาคส่วน.

วันสตรีสากล 8 มีนาคม เป็นวันที่รำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี ให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคเท่าเทียมของสิทธิสตรีในระดับแรงงานจนถึงระดับบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ภายใต้การนำของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ... 9 มี.ค. 2559 10:12 9 มี.ค. 2559 10:14 ไทยรัฐ