วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตลาดยิ่งเจริญคงมาตรฐานรักษาความสะอาดตามเกณฑ์ กทม.

ตลาดยิ่งเจริญเดินหน้าบริหารจัดการสุขอนามัยด้านความสะอาด ล่าสุดได้รับคะแนน ร้อยละ 97.08 จากคณะกรรมการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร...

นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ ธรรมวัฒนะ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ดำเนินธุรกิจตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดยิ่งเจริญ และได้ให้คะแนน ร้อยละ 97.18 ผ่านการประเมินตลาดสดระดับถ้วยทอง โดยได้มีการพัฒนาตลาดสดแบบครบวงจรที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล สะอาด สะดวก ปลอดภัย นอกจากนี้ ตลาดยิ่งเจริญยังยึดรูปแบบการผสมผสานของตลาดสดครบวงจรแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ในราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เสริมภาพลักษณ์ของตลาดยิ่งเจริญให้เป็นในรูปแบบโอเพ่นแอร์ ที่มีสินค้าคุณภาพที่หลากหลายในราคายุติธรรม และมีการพัฒนาตลาดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่ดูทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ยังคงความเป็นตลาดสดวิถีไทยไว้ได้อย่างครบถ้วน และได้มีการวางแผนบริหารจัดการเรื่องการทำความสะอาดตลาดออกเป็น 3 ส่วน

ทั้งนี้ 1. ความรับผิดชอบของผู้ค้าเอง โดยผู้ค้าจะทำความสะอาดแผงค้ากันเอง การทำความสะอาดที่ผู้ค้าทำเป็นประจำทุกวัน คือ ความสะอาดแผงและโดยรอบ ทางระบายน้ำโดยรอบ เศษอาหารหรือวัตถุดิบต้องทิ้งทุกวันไม่ให้สะสม เน่าเสีย ส่งกลิ่น หรือเป็นแหล่งของสัตว์ต่างๆ เจ้าหน้าที่ของทางตลาดลงไปตรวจความสะอาด หากแผงไหนไม่ทำความสะอาดก็จะมีใบเตือนเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ค้าในตลาดยิ่งเจริญ 2. กองทัพรักความสะอาด ใช้พนักงานรถเข็นจำนวน 250 คน แบ่งเป็น 7 ชุด ในแต่ละวันจะทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดินภายในตลาด นอกเหนือจากกองทัพรักความสะอาดแล้ว ทางตลาดมี พนักงานของตลาดดำเนินการตลอดทั้งวัน ได้แก่ การถูพื้น การทำความสะอาดในที่สูง และการล้างพื้นด้วยเครื่องแรงดันน้ำ ฉีดตามใต้แผง 3. ส่วนเพิ่มเติม โดยการประสานกับสำนักงานเขตบางเขน ดูแลเรื่องขยะภายในตลาด สุขาภิบาล ห้องน้ำ และห้องสุขา

นางสาวณฤมล กล่าวต่อว่า ปัจจุบันตลาดยิ่งเจริญตั้งอยู่บนที่ดินกว่า 30 ไร่ มีจำนวนร้านค้าประมาณ 1,500 ร้าน แบ่งเป็นโซนต่างๆ เพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าครบทุกประเภท นอกจากนี้ ยังมีโซนต่างๆ เปิดให้บริการอีก เช่น โซนตลาดนัดคนกันเอง ตลาดนัดคลองถม 2 ลานโปรโมชั่นยิ่งเจริญพลาซ่า ศูนย์อาหารให้บริการ 24 ชั่วโมง และโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ เป็นต้น ตลาดยิ่งเจริญถือเป็นตลาดค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ มีคนเข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดจำนวนประมาณ 30,000 คนต่อวัน โดยพบว่ามีรถเข้ามาใช้บริการราว 7,000-8,000 คันในวันปกติ และในเทศกาลสำคัญไม่ต่ำกว่า 10,000 คันต่อวัน ที่ผ่านมาตลาดยิ่งเจริญได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลตลาดที่รักษามาตรฐานสุดยอดตลาดต้นแบบ ของกรุงเทพมหานคร ระดับถ้วยทอง เป็นต้น.

ตลาดยิ่งเจริญเดินหน้าบริหารจัดการสุขอนามัยด้านความสะอาด ล่าสุดได้รับคะแนน ร้อยละ 97.08 จากคณะกรรมการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร... 9 มี.ค. 2559 10:11 ไทยรัฐ