วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภัยแล้งภาคเหนือส่อวิกฤติหลายฝ่ายเร่งแก้ไข

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า จากข้อมูล สนง.ปภ.จ.นครสวรรค์ ได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 2 อำเภอ 2 ตำบล 19 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.บางเคียน อ.ชุมแสง พื้นที่หมู่ที่ 1-14 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง และ พื้นที่หมู่ที่ 1-5 ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ ราษฎรได้รับผลกระทบ 1,200 ครัวเรือน จำนวน 1,750 ราย พื้นที่การเกษตรพืชผักสวนครัวได้รับความเสียหาย 750 ไร่ พืชไร่ 250 ไร่ และ ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ ทางจังหวัดพร้อมออกให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแล้วในพื้นที่ 9 อำเภอ สนง.ปภ.จ.นครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อบจ.นครสวรรค์ มทบ.31 และแขวงการทางนครสวรรค์ได้ร่วมกันนำรถน้ำ รวม 52 คัน ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค รวม 1,156 เที่ยว ในพื้นที่ 9 อำเภอ 24 ตำบล 128 หมู่บ้าน รวมกว่า 5.8 ล้านลิตร

ส่วนการแก้ปัญหาที่สามารถทำได้ขณะนี้ นอกจากการช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว แนวทางที่ดำเนินการต่อเนื่อง คือการเร่งขุดบ่อบาดาล การกำจัดผักตบชวา ฟื้นฟูแหล่งน้ำ การใช้น้ำอย่างประหยัด การแก้ไขปัญหาในระยะยาว คือการดูแลแหล่งน้ำ อาทิ การขุดลอกแหล่งน้ำขณะนี้ดำเนินการในหลายพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จสามารถใช้ประโยชน์สิ้นฤดูแล้งปีนี้

ที่ จ.อุตรดิตถ์ พ.ต.ท.จีระพงศ์ ชุมภูอินทร์ สวญ.สภ.นาอิน ต.นาอิน อ.พิชัย เปิดเผยว่า สภ.นาอิน มีข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ 31 นายรวมทั้งครอบครัวที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ภายในโรงพักร่วม 100 ชีวิต หลังจากเข้าสู่ฤดูแล้งต้องเผชิญกับการขาดน้ำมานานหลายเดือน ทุกวันนี้มีตำรวจใน สภ.นาอิน ต้องใช้ถัง 200 ลิตรบรรทุกใส่รถตำรวจ ไปขอน้ำชาวบ้านใช้เพื่อที่จะนำน้ำมาใช้ ส่วนน้ำประปาหมู่บ้านที่ อบต.นาอิน รับผิดชอบก็ขาดวัตถุดิบมาผลิตเป็นน้ำประปา แต่ขณะนี้ก็เริ่มไหลบ้างไม่ไหลบ้าง งบประมาณของโรงพักที่จะนำมาซื้อถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็แทบไม่มีซึ่งขณะนี้สิ่งที่อยากได้มากคือถังเก็บน้ำ หรือสระเก็บน้ำที่ใช้ได้นานหลายเดือน และที่น่าสงสารคือชาวนา ที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัยไร่นาเสียหายเป็น 1,000 ไร่ที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้

ส่วนที่ จ.พิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2559 ได้มีการเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย โดยมอบหมายให้แต่ละอำเภอเร่งสำรวจแหล่งน้ำในแต่ละพื้นที่ว่ามีแหล่งใดบ้างที่มีปัญหา และมีการแก้ไขอย่างไร มีการใช้น้ำด้านการเกษตรจำนวนมากน้อยแค่ไหนและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคไปตลอดเดือนเมษายนหรือไม่ ถ้าหากไม่เพียงพอมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร จะหาแหล่งน้ำที่ไหนมาช่วยเหลือประชาชน และขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูกาลนี้ต่อไป

สำหรับสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่กักเก็บน้ำมากที่สุดคือ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปัจจุบันเขื่อนภูมิพลเหลือน้ำเพียง 4,570 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 33.95 เปอร์เซ็นต์ของความจุแต่มีน้ำใช้การได้เพียง 7.95 เปอร์เซ็นต์ หรือ 770 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เขื่อนภูมิพลต้องระบายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และระบบนิเวศท้ายเขื่อนวันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ไม่มีน้ำไหลเข้าเลย นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผวจ.ตาก ได้เป็นห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดการโครงการตากก้าวไกล ร้อยใจเป็นหนึ่ง ซึ่งเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างที่กักเก็บน้ำ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการสร้างตลาดนัดชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการต่างๆ.

จากข้อมูล สนง.ปภ.จ.นครสวรรค์ ได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 2 อำเภอ 2 ตำบล 19 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.บางเคียน อ.ชุมแสง พื้นที่หมู่ที่ 1-14 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง และ พื้นที่หมู่ที่ 1-5 ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ ราษฎรได้รับผลกระทบ 9 มี.ค. 2559 08:13 ไทยรัฐ