วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระดมแจกน้ำช่วยแล้ง-ชาวสวนซาบซึ้งฝนหลวงชุบชีวิต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 มี.ค. ที่ ร.ร.โนนชาดผดุงวิทย์ (บ้านมดง่าม) ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายอุทัย เกษมทาง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค อ.วารินชำราบ นำเจ้าหน้าที่เทศบาล ทหาร มทบ.22 และตำรวจ สภ.วารินชำราบ พร้อมรถบรรทุกน้ำ 3 คัน เข้าแจกจ่ายน้ำให้กับทางโรงเรียน ประชาชน และวัดในหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงหน้าแล้ง โดยมีนายประดิษฐ์ จันทะสนธิ์ ผอ.ร.ร.โนนชาดผดุงวิทย์ คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

นายอุทัยเปิดเผยว่า ได้รับการร้องขอจากทางโรงเรียนและชาวบ้านมดง่าม หมู่ 6, 9 และ 11 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบว่าเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง น้ำประปาเค็มไม่สามารถดื่มกินได้ ประปาหมู่บ้านก็มีกำหนดเปิดปิดเป็นช่วงเวลา จึงนำรถบรรทุกน้ำประปาจากโรงผลิต ม.อุบลราชธานี จำนวน 10,000 ลิตรมาแจกจ่ายน้ำ โดยนำน้ำใส่ถังไว้ใช้ภายใน ร.ร.โนนชาดผดุงวิทย์ (บ้านมดง่าม) เด็กๆต่างดีใจที่มีน้ำใช้ต่างเปิดน้ำล้างหน้ากันอย่างสดชื่นคลายความร้อน พร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่

จ.จันทบุรี ที่สนามบินท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี น.ส.วาสนา วงษ์รัตน์ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานฝนหลวงในวันแรกว่าเป็นที่น่าพอใจการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.จันทบุรี จำนวน 6 เที่ยวบิน ทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย อ.สอยดาว สร้างความชุ่มชื้นแก่ผิวดินและป่าไม้ และจะตั้งฐานปฏิบัติการที่สนามบินท่าใหม่ จ.จันทบุรี ไปจนถึงเดือน มิ.ย.นี้

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผวจ.จันทบุรี เปิดเผยว่า จ.จันทบุรี มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งทั้งสิ้น 9 อำเภอ รวม 50 ตำบล 365 หมู่บ้าน การปฏิบัติการฝนหลวงถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง อย่างไรก็ตามอยากให้เกษตรกรน้อมนำแนวทางพระราชดำริฯเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ มีแหล่งน้ำของตนเองในการดูแลผลผลิตและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในเวลาที่ขาดแคลนก็จะบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

ที่ จ.กาฬสินธุ์ นายอรุณ คะปะนัง อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 136/1 บ้านยอดแก่ง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ได้ดำรงชีพอย่างพอเพียง ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภค และเก็บขายเป็นรายได้ โดยปลูกพริก ข้าวโพด ถั่วลิสง อาศัยน้ำในลำห้วยรดมีรายได้จากการขายพริก ข้าวโพด ถั่วลิสง หมุนเวียนกันประมาณ 3,000 บาท/วัน การดำรงชีวิตอย่างพอเพียงนั้น ทำให้ตนและครอบครัวมีความสุข ประกอบกับความแห้งแล้งขาดน้ำ จะปลูกข้าวหรือพืชใช้น้ำมากไม่ได้ จึงปลูกพืชสวนเลี้ยงชีพ

จ.ตราด ตอนสายวันเดียวกัน พ.อ.กฤษฎิ์ชัย จำนงเนียร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มอบหมายให้ พ.อ.ปวริศร์ รัฐขจร รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14
นำกำลังพร้อมรถประปาสนามผลิตน้ำดื่มและรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำดื่มอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 บ้านตางาม ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ ที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

นายพจชรินทร์ ธิปราศัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านตางาม เปิดเผยว่า ภัยแล้งปีนี้มาเร็วกว่าที่คาดไว้ ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ห้วย หนอง คลอง บึง ในพื้นที่บ้านตางาม ลดเร็วกว่าปกติ คาดว่าปีนี้ชาวบ้านจะประสบปัญหาภัยแล้งในระยะเวลาค่อนข้างนานจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน ประชาชนต้องรู้จักคุณค่าของน้ำ ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้ 2 คัน และรถประปาสนาม 1 คัน หากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หมู่ 7 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3959-1019.

อ.วารินชำราบ นำเจ้าหน้าที่เทศบาล ทหาร มทบ.22 และตำรวจ สภ.วารินชำราบ พร้อมรถบรรทุกน้ำ 3 คัน เข้าแจกจ่ายน้ำให้กับทางโรงเรียน ประชาชน และวัดในหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 9 มี.ค. 2559 08:05 ไทยรัฐ