วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุกภาคร้อนขึ้นเหนือ-อีสานยังมีหมอกตอนเช้า กทม. ภาคกลางมีฝน 10%

ทั่วทุกภาคของประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้ง กทม.และปริมณฑล 10% ของพื้นที่...

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2559 จากการตรวจสอบสภาพอากาศจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวี เดอะเวตเตอร์ คอมพานี พบว่าเช้าวันนี้ พบว่าลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง

และจากกลุ่มก้อนเมฆ ที่ปกคลุมเหนือท้องฟ้าเมืองไทยในเช้าวันนี้ค่อนข้างบางตา พบเมฆกลุ่มปกคลุม เพียงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกบางจุดเท่านั้น ในขณะที่เช้านี้ยังไม่พบการก่อตัว ของเมฆฝนในพื้นที่ใดของประเทศไทย ส่วนอุณหภูมิใขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ที่ 28 องศาเซลเซียส ภาคเหนือต่ำสุดจะอยู่ที่ ประมาณ 17 องศาเซลเซียส ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงเวลาประมาณ 7 โมงอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส สำหรับสภาพอากาศในเช้าวันนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการดูสุริยุปราคา

หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 10-12 มีนาคม 2559 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 5-7 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

ส่วนสภาพอากาศโดยรวมในวันนี้ เป็นดังนี้

ภาคเหนือ มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน ทางตอนบนของภาค อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17 องศาเซลเซียส ทางตอนล่างของภาค มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส

ทั่วทุกภาคของประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้ง กทม.และปริมณฑล 10% ของพื้นที่... 9 มี.ค. 2559 06:19 9 มี.ค. 2559 06:35 ไทยรัฐ