วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผิดหวังร่างรธน.ชายปิดโอกาสสตรี

จากการเสวนา “สตรีในรัฐธรรมนูญปี 2559” เนื่องในวันสตรีสากล ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ กล่าวว่า ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สิทธิที่เท่าเทียมต้องได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นกรอบกติกาของสังคม ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

ขณะที่ นางสุนี ไชยรส ผอ.ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กล่าวว่า เมื่อเห็นหน้าตาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็น่าเศร้าใจ เพราะสิ่งที่เราคาดหวังคือต้องไม่ด้อยกว่าฉบับปี 2540 และ 2550 โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมตัดสินใจทุกมิติ แต่เป็นห่วงว่าจะไม่ครอบคลุมเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพ จึงขอให้ผู้หญิงทั่วประเทศออกมาส่งเสียงแสดงพลังเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ

ด้าน นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เนื่องจากไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้หญิง โดยเฉพาะหมวดสิทธิเสรีภาพ หมวดส่งเสริมความเสมอภาค รวมทั้งงบประมาณส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และสัดส่วนหญิงชายในการทำงานภาคการเมืองทุกระดับ เพราะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายยังไม่พร้อมให้โอกาสผู้หญิง จึงขอให้เรียกร้องสิทธิ อย่าไปยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ส่วน ดร.จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า เห็นด้วยหากจะยกเลิกเงื่อนไขต่างๆที่ทำลายสิทธิของผู้หญิง และขอโอกาสให้ผู้หญิงได้มีที่ยืนในสังคม มีพื้นที่ให้ได้แสดงออกในทุกมิติ.

จากการเสวนา “สตรีในรัฐธรรมนูญปี 2559” เนื่องในวันสตรีสากล ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 9 มี.ค. 2559 04:07 9 มี.ค. 2559 04:08 ไทยรัฐ