วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งทีมดูผลกระทบเปิดข้อสอบ-เฉลย

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยหลัง ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายให้ สทศ.เปิดข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบข้อสอบต่างๆที่ สทศ.ดำเนินการ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับ นโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ โดยตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด ซึ่งมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการบอร์ด สทศ.เป็นประธาน เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีปฏิบัติ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการเปิดเผยข้อสอบและคำตอบต่างๆที่ สทศ.ดำเนินการและให้สรุปเสนอบอร์ดในการประชุมครั้งหน้า เพื่อที่บอร์ดจะ ได้เสนอต่อ รมว.ศธ.ต่อไป ส่วนกรณีที่มีนักเรียนร้องเรียนเกี่ยวกับข้อสอบวิชาเคมี จากการสอบวิชา สามัญ 9 วิชานั้น ได้ชี้แจงเด็กแล้ว ทั้งนี้ สทศ.ยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับเด็กมาก โดยจะมีระบบให้เด็กยื่นคำร้องเมื่อเด็กเกิดข้อสงสัยในข้อสอบ นอกจากนี้ สทศ.ก็ได้วางระบบการตรวจสอบข้อสอบไว้อีกด้วย ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อผิดพลาดแต่อย่างใด.

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยหลัง ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายให้ สทศ.เปิดข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบข้อสอบต่างๆที่ สทศ.ดำเนินการ 9 มี.ค. 2559 04:04 ไทยรัฐ