วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช. ลุยถก 3 วาระรวด แก้ รธน. ชั่วคราว ปี 57

สนช. ลุยถก 3 วาระรวดแก้ รธน. ชั่วคราว ปี 57 ยังไม่ตกผลึก ตั้งคำถามประชามติหรือไม่ ยืนกรานเห็นด้วยตั้ง ส.ว.ลากตั้งคุมสถานการณ์ประเทศช่วงเปลี่ยนผ่าน หวั่น 2 พรรคการเมืองใหญ่ ชนะเลือกตั้งจะเกิดการไม่ยอมรับจากอีกฝ่าย

วันที่ 8 มี.ค. ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวภายหลังการประชุมถึงการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ว่า ในวันที่ 10 มี.ค. สนช. จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 จะพิจารณา 3 วาระรวด โดยในวาระแรกและวาระสาม จะใช้วิธีลงมติขานชื่อเป็นรายบุคคล ส่วนวาระสอง ใช้วิธีเสียบบัตรลงคะแนน ซึ่งในวันดังกล่าวที่ประชุม สนช. จะเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายให้ข้อคิดเห็นได้เต็มที่ ไม่มีการกำหนดเวลา คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาพอสมควร ส่วนการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญนั้น จะใช้บัตรใบเดียวแต่แยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกจะถามว่าเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ และส่วนที่สองจะเป็นการตั้งคำถามของ สนช. ซึ่งขณะนี้ สนช. ยังไม่ได้หารือว่า จะตั้งคำถามประชามติหรือไม่ หรือถ้าตั้งจะถามว่าอย่างไร เพราะยังไม่เห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ของ กรธ.ที่จะออกมาในวันที่ 29 มี.ค. หากจะไปตั้งคำถามล่วงหน้าคงลำบาก

ทั้งนี้ หลังจากที่ สนช.ได้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์อย่างเป็นทางการแล้ว จะมีเวลา 15 วัน พิจารณาเรื่องการตั้งคำถามประชามติ เพื่อส่งให้ กกต.ดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม การตั้งคำถามประชามติของ สนช. ไม่ควรมีเนื้อหาในลักษณะที่อาจจะเกิดการขัดแย้งกับเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ คาดว่า กกต.จะส่งมาให้ สนช.พิจารณาหลังวันที่ 22 มี.ค.

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิก สนช. กล่าวว่า สนช.ยังไม่ตกผลึกว่า จะตั้งคำถามประชามติหรือไม่ แต่เท่าที่ได้คุยกับเพื่อนสมาชิก สนช.อย่างไม่เป็นทางการ มีการเสนอความเห็นคำถามประชามติที่ต่างกันไป อาทิ เห็นด้วยกับการใช้รัฐธรรมนูญเป็น 2 ช่วงหรือไม่ เห็นด้วยกับการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวหรือไม่ หรือเห็นด้วยกับการให้มี ส.ว.จากการแต่งตั้งในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปีหรือไม่ ซึ่งเรื่องการตั้งคำถามประชามติคงให้เป็นอำนาจของผู้ใหญ่ใน สนช. และวิป สนช. หารือกันว่าจะทำอย่างไร คงไม่ถึงขั้นให้สมาชิก สนช. มาลงมติโหวตว่า จะตั้งคำถามประชามติหรือไม่

ส่วนหลักการเรื่องที่มา ส.ว.นั้น สนช. เห็นตรงกันว่า ควรมี ส.ว.สรรหาทั้งหมดในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อช่วยประคับประคองสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงดังกล่าว เพราะเห็นว่าไม่ว่าพรรคเพื่อไทย หรือ พรรคประชาธิปัตย์ ชนะเลือกตั้งจะเกิดการไม่ยอมรับจากอีกฝ่าย จึงควรมี ส.ว.สรรหา มาช่วยประคับประคองสถานการณ์ประเทศช่วงหลังเลือกตั้ง แต่ สนช.คงพูดประเด็นนี้มากไม่ได้ เพราะอาจถูกมองมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจะได้เข้ามาเป็น ส.ว.ครั้งหน้า แต่ถ้าปล่อยไปความเสียหายจะมีมากกว่านี้เยอะ

สนช. ลุยถก 3 วาระรวดแก้ รธน. ชั่วคราว ปี 57 ยังไม่ตกผลึก ตั้งคำถามประชามติหรือไม่ ยืนกรานเห็นด้วยตั้ง ส.ว.ลากตั้งคุมสถานการณ์ประเทศช่วงเปลี่ยนผ่าน หวั่น 2 พรรคการเมืองใหญ่ ชนะเลือกตั้งจะเกิดการไม่ยอมรับจากอีกฝ่าย 8 มี.ค. 2559 17:49 ไทยรัฐ