วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนุญาโตฯ ชี้ขาดให้ กทพ.จ่ายค่าเสียหาย-ดอกเบี้ยให้ BEM

อนุญาโตตุลาการ ชี้ขาดให้ กทพ.ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้ "BEM" คดีปรับค่าผ่านทางพิเศษ 4,368 ล้าน พร้อมดอกเบี้ย 3,776 ล้าน...

วันที่ 8 มี.ค. 59 บมจ.ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้รับสำเนาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ได้เรียกร้องให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ชำระเงินส่วนต่างรายได้ผ่านทางตามอัตราที่ถูกต้องตามสัญญา โดยคณะอนุญาโตเสียงข้างมากมีคำชี้ขาดให้ กทพ.ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท ดังนี้

1. ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 4,368 ล้านบาท และดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ของเงินต้น ค่าเสียหายจำนวน 3,776 ล้านบาท คิดเป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 51 เป็นต้นไปจนกว่า กทพ.จะชำระเสร็จสิ้น

2. ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินผลต่างส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง ระหว่างอัตราค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคมฉบับลงวันที่ 29 ส.ค. 46 กับอัตราค่าผ่านทางที่ถูกต้องตามสัญญา โดยคำนวณจริงตามจำนวนรถยนต์แต่ละประเภทที่ใช้ทางตามสัญญาเป็นรายวัน นับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 51 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทจนเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 บริษัทสามารถยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ เพื่อให้ศาลทำการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายใน 3 ปี นับแต่วันที่อาจบังคับตามคำชี้ขาดได้ ในขณะที่ กทพ.อาจขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้ โดยยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำชี้ขาด.

อนุญาโตตุลาการ ชี้ขาดให้ กทพ.ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้ "BEM" คดีปรับค่าผ่านทางพิเศษ 4,368 ล้าน พร้อมดอกเบี้ย 3,776 ล้าน... 8 มี.ค. 2559 15:04 8 มี.ค. 2559 23:07 ไทยรัฐ