วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.ปรับอำนาจศาล รธน. หนีครหาผูกขาดฝ่ายเดียว โยนศาลฎีการ่วม

กรธ.ปรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ หนีครหาผูกขาดอำนาจฝ่ายเดียว โยนศาลฎีกา ร่วมพิจารณาคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 59 นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาปรับแก้ในหมวดศาลรัฐธรรมนูญ ว่า กรธ.ได้ปรับเนื้อหาสำคัญตั้งแต่อำนาจการวินิจฉัยกรณีที่ไม่มีบัญญัติไว้ให้เป็นไปตามประเพณีการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากเดิมที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงคณะเดียว ได้ปรับให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ต้องเรียกประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานองค์กรอิสระ เข้าหารือและวินิจฉัยร่วมกัน

ประเด็นต่อมา การปรับแก้ในส่วนองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีจากเดิมให้องค์คณะไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นอย่างน้อย 7 คน เพื่อความรอบคอบในการพิจารณาคดี ส่วนการออกเสียงชี้ขาดยังใช้เสียงข้างมากเช่นเดิม

สำหรับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ประชุม กรธ.เห็นว่าควรกำหนดให้อำนาจศาลฎีกา เข้ามามีส่วนพิจารณาถ้อยคำดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับคดีซึ่งมีกฎหมายบังคับไว้ชัดเจน หรือเป็นกรณีเข้าข่ายผิดมาตรฐานจริยธรรม ส่วนกรณีอื่นๆ เช่น อยู่ระหว่างการระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว หรือเคยรับโทษจำคุก แต่พ้นโทษมาไม่ถึง 10 ปี ให้เป็นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ การปรับบทบัญญัติ เนื่องจากถูกครหาว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจมากเกินไป จึงได้ปรับอำนาจบางอย่างไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาลฎีกา.

กรธ.ปรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ หนีครหาผูกขาดอำนาจฝ่ายเดียว โยนศาลฎีกา ร่วมพิจารณาคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 8 มี.ค. 2559 13:14 ไทยรัฐ