วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บินฝนหลวง 'จันทบุรี' ช่วยภัยแล้งวันแรก

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.จันทบุรี ผอ.ศูนย์ฯ เผย ผลการทำฝนหลวงวันแรกฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ชี้ จะตั้งฐานปฏิบัติการที่สนามบินท่าใหม่ไปจนถึงเดือน มิ.ย. 59 นี้ ขณะที่พ่อเมือง เผย ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง แนะเกษตรกรนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ สร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 59 ที่สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง กรมการบินฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาตั้งฐานมาปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันออก

นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ผลการปฏิบัติงานในวันแรกเป็นที่น่าพอใจ การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี จำนวน 6 เที่ยวบิน สามารถทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย อย่างอำเภอสอยดาว สร้างความชุ่มชื้นแก่ผิวดินและป่าไม้ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในช่วงแรกที่ต้องการให้มีปริมาณฝนตก สร้างความชุ่มชื้น หลังจากนั้นจะเป็นการปฏิบัติการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในแอ่งกักเก็บน้ำช่วยเหลือเกษตรกร และจะตั้งฐานปฏิบัติการที่สนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปจนถึงเดือน มิ.ย. 59 นี้

ทางด้านนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้จันทบุรี มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งทั้งสิ้น 9 อำเภอ รวม 50 ตำบล 365 หมู่บ้าน การปฏิบัติการฝนหลวงถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งได้บรรเทาความเดือดร้อน อย่างไรก็ตาม อยากให้เกษตรกรน้อมนำแนวทางพระราชดำริฯ เกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ มีแหล่งน้ำของตนเองในการดูแลผลผลิตและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในเวลาที่ขาดแคลนก็จะบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และจากการที่จังหวัดจันทบุรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง จังหวัดได้บูรณาการความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและคล่องตัวเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยแล้งในปีนี้ได้ระดับหนึ่ง.

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.จันทบุรี ผอ.ศูนย์ฯ เผย ผลการทำฝนหลวงวันแรกฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ชี้ จะตั้งฐานปฏิบัติการที่สนามบินท่าใหม่ไปจนถึงเดือน มิ.ย. 59 นี้ ขณะที่พ่อเมือง เผย ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง 8 มี.ค. 2559 10:25 ไทยรัฐ