วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เฮ! ลดแลกแจกแถม “บ้านประชารัฐ”

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมโครงการบ้านประชารัฐ ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ว่า มีข้อยุติชัดเจนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาสัปดาห์หน้า เพื่อให้โครงการนี้มีผลในเดือน มี.ค.นี้ “จะยกเลิกเพดานที่กำหนดให้ประชาชนที่จะซื้อบ้านประชารัฐได้ ต้องมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน แต่จะกำหนดเงื่อนไขที่ราคาบ้านแทนคือ ราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และต้องเป็นบ้านหลังแรก โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยในช่วงแรกต่ำสุดที่ 0% เพื่อให้ผู้กู้มีภาระผ่อนชำระหนี้ต่องวดน้อยที่สุด และยังขยายออกไปถึงการซ่อมแซมและตกแต่ง รวมถึงการปลูกบ้านบนที่ดินของตนเอง ซึ่งจะครอบคลุมประชาชนทุกระดับ ทั้งในเขตเมืองและต่างจังหวัด”

สำหรับโครงการบ้านประชารัฐ มีหลักการคือ 1. บ้านเช่าจะชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้ ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์ 2.บ้านเช่าระยะยาว 30 ปี อยู่ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์ ล่าสุดมีที่ราชพัสดุที่สามารถนำร่องโครงการนี้ได้ 4 แปลง เช่น เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น 3.บ้านซื้อ เป็นการร่วมมือจากภาคเอกชน 4.การซ่อมแซมและตกแต่ง และ 5.การปลูกบ้านในที่ดินของตนเอง รวมวงปล่อยกู้ 70,000-80,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการบ้านประชารัฐ แบ่งวงเงินกู้สำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อย 2 ส่วนคือ 1.วงเงินกู้ต่ำกว่า 700,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นาน 1 ปี หลังจากนั้นดอกเบี้ยต่ำพิเศษ 3-4% และ 2.วงเงินกู้เกินกว่า 700,000 บาท แต่ไม่ถึง 1.5 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.5% คงที่นาน 6 ปี จากนั้นอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ซึ่งผู้กู้ในเงื่อนไขวงเงินกู้ต่ำกว่า 700,000 บาท มีภาระผ่อนบ้านไม่ถึง 3,000 บาทต่อเดือน ส่วนวงเงินกู้เกิน 700,000 บาท จะผ่อนส่งเดือนละ 3,000-4,000 บาท ที่สำคัญ หลังจากหมดเงื่อนไขพิเศษโดยเปลี่ยนมาเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวแล้ว วงเงินผ่อนชำระต่องวดจะไม่ก้าวกระโดด เพราะอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดต่ำกว่าท้องตลาด มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี

นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด ธอส. ธนาคารออมสิน และภาคเอกชนจะรับภาระค่าธรรมเนียมจดจำนอง และค่าโอนแทนประชาชน และประชาชนที่ซื้อบ้านโครงการนี้ยังจะได้รับสิทธิค่าธรรมเนียมโอน และค่าจดจำนอง 0.01% ตามมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล แม้พ้นกำหนดเดือน เม.ย.นี้แล้ว ขณะที่เอกชนร่วมลดราคาบ้านอีกหลังละ 20,000 บาท หรือลดลง 1-1.5% ส่งผลให้วงเงินกู้บ้านกับธนาคารลดลงด้วย.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมโครงการบ้านประชารัฐ ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสินและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ว่า มีข้อยุติชัดเจนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาสัปดาห์หน้า 8 มี.ค. 2559 02:35 8 มี.ค. 2559 02:35 ไทยรัฐ