วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม!

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเห็นชอบให้คงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) เดือน มี.ค. ไว้ที่ 20.29 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) โดยปรับลดการชดเชย จากกองทุนน้ำมันลงมาอยู่ที่ 0.36 บาทต่อ กก. จากเดิมชดเชย 0.41 บาทต่อ กก. ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.เป็นต้นไป ส่งผลเงินชดเชยลดจาก 146 ล้านบาทเหลือ 130 ล้านบาทต่อเดือน โดยปัจจุบันราคาแอลพีจีตลาดโลก (CP) เดือน มี.ค.อยู่ที่ระดับ 302 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 5 เหรียญฯ ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่าขึ้น มาอยู่ที่ 35.76 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ประกอบกับโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งมีต้นทุนต่ำที่สุดของราคาต้นทุน ซึ่งมีราคา 282 เหรียญฯต่อตัน ทำให้มีการผลิตแอลพีจีเพิ่มขึ้นจาก 150,000 ตันต่อเดือน เป็น 158,000 ตันต่อเดือน

ส่วนการนำเข้าอยู่ที่ 58,000 ตันต่อเดือน และมาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 37,000 ตันต่อเดือน ที่มีราคา 432 เหรียญฯต่อตัน จึงส่งผลให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยของการจัดหาแอลพีจี ปรับลดลง 0.0480 บาทต่อ กก. จาก 13.7306 บาทต่อ กก. เป็น 13.6826 บาทต่อ กก. แต่เนื่องจากราคาเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จึงได้ปรับราคาขายปลีกและให้ลดการชดเชย ขณะนี้ฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมัน มีเงินสด 43,944 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันมีความชัดเจน จึงให้มีการยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมัน เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม.

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเห็นชอบให้คงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) เดือน มี.ค. ไว้ที่ 20.29 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) 8 มี.ค. 2559 02:21 8 มี.ค. 2559 02:22 ไทยรัฐ