วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท.ห่วงระบบชำระเงินออนไลน์ หาช่องฟ้อง กันภัยคุกคามโลกไซเบอร์

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในปี 59 นี้ ธปท.จะพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศ คือ การป้องกันภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ที่อาจจะสร้างปัญหาของระบบไอทีของสถาบันการเงิน ซึ่งจำเป็นต้องทำความเข้าใจและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในช่วงหลังมานี้ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ทั้งของไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการเฝ้าระวังและหามาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้าอาจจะสร้างความเสียหายให้กับระบบการชำระเงินไทย และกระทบต่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการและภาคเศรษฐกิจจริงได้

ทั้งนี้ แนวทางการรับมือการคุกคามของโลกไซเบอร์นั้น ในส่วนของภาครัฐต้องปรับปรุงกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับความเสี่ยงใหม่ๆด้านไอที และจากโลกไซเบอร์ที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ขณะที่ ธปท.ได้จัดทำมาตรฐานการดูแลระบบไอทีของระบบการชำระเงินของประเทศตามมาตรฐานสากล และได้ประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อวางแนวทางป้องกันและรับมือภัยคุกคามที่เข้ามาในรูปแบบต่างๆ โดยได้กำหนดให้สถาบันการเงินจะต้องมีมาตรการป้องกันและติดตามการโจมตีทางไซเบอร์หรือแฮกเกอร์ ได้อย่างเป็นระบบ

“ที่ผ่านมา ธปท.ได้หารือแนวทางและประสานงานกับธนาคารพาณิชย์มาตลอด เนื่องจากระบบการชำระเงินถือเป็นท่อน้ำเลี้ยงของระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนและเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันเอง ระบบการชำระเงินที่เข้าถึงได้ มีความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการ และมีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบการชำระเงินที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ได้ให้ความสนใจและสามารถที่จะดูแลระบบการชำระเงินของตัวเองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ดีระดับหนึ่ง”.

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในปี 59 นี้ ธปท.จะพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศ คือ การป้องกันภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ที่อาจจะสร้างปัญหาของระบบไอทีของสถาบันการเงิน 8 มี.ค. 2559 02:18 ไทยรัฐ