วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดรับสมัครวันสุดท้าย !! เช็กยอด สรุปมี 15 รายชื่อ เข้าชิงเก้าอี้เลขาฯ กกต.

สรุปยอด 30 วัน เปิดรับสมัครเลขาฯ กกต. มีผู้เข้าชิง 15 รายชื่อ ระบุขั้นตอนต่อไป ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ก่อนถูกคัดสรร-สัมภาษณ์-แต่งตั้ง

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 59 นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการ กกต. ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง รักษาการเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 8 ก.พ.-7 มี.ค. 2559 ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร ปรากฏว่า มีผู้สนใจยื่นใบสมัครตั้งแต่เปิดรับสมัครวันแรก จนกระทั่งปิดรับสมัครมี ผู้ยื่นใบสมัครรวมจำนวนทั้งสิ้น 15 ราย ประกอบด้วย 1. นายประวิง คชาชีวะ อดีตรองเลขาธิการ กกต. 2. พล.อ.เดชา ปุญญบาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 3. นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด 4. นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 5. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ผู้ทรงคุณวุฒิ กกต. 6. นายวิจักร อากัปกิริยา อดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7. นายวินชัย อุยางกูร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 8. ดร.สธน เสนาสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นายบุณยเกียรติ กล่าวต่อว่า 9. นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 10. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ก.ป.ร) 11. ดร.อภิวัฒน์ พลสยม ปลัด อบจ.นครราชสีมา 12. นายสมศักดิ์ สุริยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ กกต. 13. นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 14. นายสุเทพ พรหมวาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กกต. และ 15. นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

สำหรับขั้นตอนภายหลังการปิดรับสมัครแล้วนั้น จะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะเปิดโอกาสให้สาธารณชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลผู้สมัครได้ที่ ตู้ ปณ. 24 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 120 หมู่ 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10215 โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา จากนั้นจะเชิญผู้สมัครมาสอบถามข้อมูล หรือแสดงวิสัยทัศน์เพิ่มเติมต่อคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลังจากนั้นจะเสนอความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะอนุกรรมการฯ (ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง) โดยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

สรุปยอด 30 วัน เปิดรับสมัครเลขาฯ กกต. มีผู้เข้าชิง 15 รายชื่อ ระบุขั้นตอนต่อไป ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ก่อนถูกคัดสรร-สัมภาษณ์-แต่งตั้ง 7 มี.ค. 2559 19:27 ไทยรัฐ