บริการข่าวไทยรัฐ

'พระเมธี' ยัน ผู้ตรวจการฯ ไร้อำนาจวินิจฉัยปมสังฆราช-ล่า 2 หมื่นชื่อถอด

ศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนา แถลงปมตั้งสังฆราช ชี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจวินิจฉัยมติมหาเถรสมาคม จ่อล่า 2 หมื่นชื่อ ชง สนช. ถอดถอนผู้ตรวจการแผ่นดิน ขณะ ตร.บุกยกเลิกแถลง นิมนต์พระเมธีธรรมาจารย์ ออกจากวัดศรีสุดาราม

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 59 พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร จนฺทสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ในฐานะเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พระครูปลัดกวีวัฒน์ รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวแสดงท่าทีขององค์กรเครือข่ายศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ที่วัดศรีสุดาราม ย่านบางขุนนนท์ โดย พระเมธีธรรมาจารย์ ยืนยันว่า สมาคมและเครือข่ายเคารพและปฏิบัติใน 3 เรื่องสำคัญ คือ เคารพกฎหมายบ้านเมือง เคารพและปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระสงฆ์ และปฏิบัติตามจารีตประเพณี

ขณะที่ พระครูปลัดกวีวัฒน์ ได้แถลงว่า จากที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ชี้มูลว่า มติของมหาเถรสมาคม (มส.) ในการเสนอสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20 ไม่เป็นไปตามระเบียบ ผิดขั้นตอนปฏิบัติ ซึ่งมติของศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนา เห็นว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีอำนาจวินิจฉัยมติของมหาเถรสมาคม เนื่องจากมหาเถรสมาคม ไม่ใช่หน่วยงานภายใต้กำกับของรัฐบาล โดยก่อนหน้านี้กรณีพระสงฆ์ที่ จ.พิจิตร กระทำผิดธรรมวินัย เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดิน เคยไม่รับพิจารณา จึงเห็นว่ากรณีดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงไม่มีอำนาจและสิทธิในการวินิจฉัยมติมหาเถรสมาคม

นอกจากนี้ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้ออกจดหมายปิดผนึก โดยยกข้อกฎหมายและบทบัญญัติเกี่ยวกับการศาสนา เพื่อชี้ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีเจตนาวินิจฉัยตีความกฎหมายผิด ขัดต่อจารีตประเพณี และขัดต่อจริยธรรมองค์กรอิสระอย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์และสังคมไทยอย่างรุนแรง จึงเตรียมรวบรวมรายชื่อพระสงฆ์และคฤหัสถ์ 20,000 รายชื่อ เพื่อถอดถอนผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยจะยื่นต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายนอกห้องแถลงข่าว พบว่ามีเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบกระจายอยู่รอบพื้นที่ และห้ามไม่ให้ทางศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หรือตัวแทนพูดคุยหรือแถลงข่าวกับสื่อมวลชน ก่อนจะได้หารือตกลงกับเจ้าหน้าที่ก่อน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายล็อกประตูทางออกไม่ให้สื่อมวลชนออกจากห้องแถลง ทำให้เกิดความสับสนและวุ่นวายเล็กน้อย ซึ่งต่อมาตำรวจได้นิมนต์พระเมธีธรรมาจารย์ ออกไปจากวัดศรีสุดาราม.