วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทูตสวีเดน เรียกร้องบุรุษแสดงจุดยืนปกป้องสิทธิสตรี

ท่านทูตอังกฤษ มาร์ค เคนท์ และท่านทูตสวีเดน สตาฟฟาน แฮร์สตรัม แสดงจุดยืนสนับสนุนโครงการ HeForShe ของสหประชาชาติ.

ประชาคมโลกได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ส่งเสริมสิทธิเท่าเทียมกันของหญิงและชาย โดยเฉพาะในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย ได้ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน, องค์การสหประชาชาติ และสถาบันเพื่อความยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชน โดยเฉพาะบทบาทของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ต่อการยุติความรุนแรงของผู้หญิง ผ่านตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนนักเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ผ่านการอบรมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา

บรรยากาศในงานเริ่มด้วยการแนะนำโครงการ “HeForShe” หรือฉันเพื่อเธอ เพื่อความเสมอภาคชาย-หญิง ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งคือโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ชายเข้ามามีบทบาทและแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องสตรีจากความรุนแรงและการกีดกันในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ชายและหญิงมีสถานะและโอกาสที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ซึ่งได้เปิดตัวโครงการไปตั้งแต่ปี 2557 โดยมีผู้ชายราว 650,000 คนทั่วโลกประกาศตัวสนับสนุนโครงการนี้ ในส่วนของประเทศไทย มีผู้ชายลงชื่อให้การสนับสนุน 1,018 คน ซึ่งในปีนี้มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนโครงการโดยรวมให้ได้ถึง 10,000 คน ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.heforshe.org

ท่านทูตสตาฟฟาน แฮร์สตรัม เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2434 เป็นต้นมา ประชาคมโลกได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของผู้หญิงและส่งเสริมให้สังคมส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงสิทธิสตรี อันเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน ที่มนุษย์ทุกคนพึงมีมาแต่กำเนิด หากเราต้องการที่จะให้การเฉลิมฉลองวันสตรีสากลเป็นไปอย่างมีความหมาย ไม่ใช่แค่เป็นการจัดงานประชาสัมพันธ์ที่สูญเปล่า ผู้ชายทุกคนควรจะใช้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศเจตนารมณ์ ที่จะปกป้องสิทธิของผู้หญิง และร่วมแรงร่วมใจกันขจัดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ที่ทำให้ผู้หญิงยังตกเป็นเบี้ยล่างของผู้ชาย แม้ว่าสถานะของผู้หญิงในทุกวันนี้จะก้าวมาไกลกว่าที่เป็นเมื่อหนึ่งศตวรรษที่แล้วมาก แต่ก็ยังมีสถิติมากมายที่ชี้ให้เห็นว่า ความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงยังดำรงอยู่ในเกือบทุกสังคมทั่วโลก ศักยภาพที่ผู้หญิงมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจก็ยังเป็นประเด็นสำคัญที่เราควรตระหนัก มีการคาดหมายว่า การเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในตลาดแรงงานมากเท่าๆกับผู้ชายนั้น จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของบางประเทศสูงขึ้นถึงร้อยละ 35 นี่เป็นเหตุผลอันดียิ่งที่เราควรจะส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในสังคมสวีเดนนั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการผลักดันของผู้หญิงเอง การมีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งปัจจัยหนึ่ง ที่ผลักดันให้สังคมสวีเดนรุดหน้าไปได้ พัฒนาการต่างๆ อันมีส่วนส่งเสริมสถานภาพและโอกาสของผู้หญิงในสวีเดนนั้น มิได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน แต่เป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นและดำเนินต่อไปหลายทศวรรษ การเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของผู้หญิงในวันสตรีสากล เราควรจะเปลี่ยนวันนี้ให้เป็นวันที่ผู้ชายจะมารวมตัวกันปกป้องสิทธิของผู้หญิง เพื่อมิให้วันสตรีสากลเป็นวันที่มีแต่สัญญาลมปากอันว่างเปล่า เพราะท้ายที่สุดแล้ว สังคมที่มนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคซึ่งกัน และกันนั้น ก็เป็นสังคมที่ยังประโยชน์ต่อผู้ชายด้วยเช่นกัน แต่ถ้าเรามัวแต่รอให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเรียกร้องหรือลุกขึ้นมาต่อสู้แต่เพียงฝ่ายเดียว โอกาสที่เราจะได้เห็นสังคมของเราเองแบบนั้นก็คงริบหรี่เต็มที.

ประชาคมโลกได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ส่งเสริมสิทธิเท่าเทียมกันของหญิงและชาย โดยเฉพาะในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย... 7 มี.ค. 2559 10:46 ไทยรัฐ