วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วช.จัด “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้”

น.ส.สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า วช. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน จัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” โดย วช.จะนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์พร้อมขายเข้าร่วมโครงการตลาดนัดชุมชน คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาลตามนโยบายรัฐบาล โดยเน้นการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์และบริการของขายในด้านต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 มี.ค.นี้ เพื่อให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ที่มีผลิตภัณฑ์จากผลการวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีความพร้อมในการขายผลิตภัณฑ์ ได้นำมาเสนอและขายผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชน กว่า 100 ผลงาน นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยเพื่อสร้างความรู้และอาชีพ คาดหวังว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ และเพิ่มช่องทางการขยายผลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆ ทั้งชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป.

น.ส.สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า วช. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน จัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” 7 มี.ค. 2559 04:01 ไทยรัฐ