วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“รายงานวันจันทร์”-ศูนย์รวบรวมประวัติศาสตร์เมือง หอสมุดใหม่เมืองกรุงเทพฯ

ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจเข้าใช้ห้องสมุดน้อยมาก จากสถิติพบว่าคนไทยทั่วประเทศเข้าห้องสมุดเพียงร้อยละ1.6 เท่านั้น ส่วนหนึ่งอาจเพราะห้องสมุดเข้าถึงได้ยาก หรือระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้นจึงทำให้คนเข้าห้องสมุดน้อยลง

ขณะที่พื้นที่กรุงเทพฯมีห้องสมุดตามพื้นที่เขตทั้งสิ้น 36 แห่ง และมีบ้านหนังสือกระจายตามชุมชนอีก 126 แห่ง ก็พบว่าประชาชนเข้าใช้บริการห้องสมุดน้อยลงเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา กรุงเทพฯได้รับคัดเลือกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ให้เป็นเมืองหนังสือโลกประจำปี 2556 (WorldBook Capital 2013) จึงมีโครงการจัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพฯ (Bangkok City Library) ขึ้น ตามแผนงานส่งเสริมการอ่านที่ได้เสนอต่อองค์การยูเนสโก และเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ของกรุงเทพฯ!!!!

ปราณี สัตยประกอบ ผอ.สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว เผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้งบประมาณ 296 ล้านบาทระยะเวลาในการดำเนินการ 540 วัน โดย กทม.ได้เช่าอาคารสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขนาด 4 ชั้น (รวมชั้นลอย) บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน เป็นเวลา 30ปี ค่าเช่าปีละ 24 ล้านบาท ปรับปรุงตกแต่งก่อสร้างให้เป็นอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพฯ

อาคารนี้เป็นอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแนว Art Decoมีพื้นที่ใช้สอยรวม 4,880.38 ตารางเมตร โดยจะปรับปรุงหอสมุดเมืองฯนี้จะยังคงรูปแบบเดิมไว้มากที่สุด และมีแนวคิดการออกแบบหอสมุดเมืองกรุงเทพฯ ด้วยการผสมผสานระหว่างการตกแต่งโครงสร้างอาคารแบบตะวันตกกับศิลปะไทยเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “แสงคือปัญญา”

ชั้น 1 เป็นชั้นจัดนิทรรศการถาวร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว นิตยสาร หนังสือพิมพ์ บริการยืม-คืนหนังสือ ห้องสมุดสำหรับคนพิการ E-bookInternetWifi ห้องวีดิทัศน์ส่วนชั้นลอยเป็นห้องสมุดสำหรับเด็ก รวบรวมวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ชั้น 2 เป็นหนังสือต่างประเทศ หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง มุมศึกษาค้นคว้า และห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 หนังสือประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน วรรณกรรมไทย อาเซียน โลก หอจดหมายเหตุ และหนังสือหายาก นอกจากนี้ ยังจัดทำเป็นหอเกียรติยศ(Hall of Fame) รวบรวมประวัติของผู้ว่าฯ กทม.ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

และเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพฯโดย ผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการตั้งเป้าให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือน ก.พ.2560 ขณะเดียวกัน ผู้ว่าฯ กทม.ได้ทำหนังสือถึงสถานทูตทั้ง 76แห่ง เพื่อขอหนังสือมาไว้ที่หอสมุด และประสานไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อขอแลกเปลี่ยนมุมหนังสือซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ หากประชาชน สำนักพิมพ์ หรือนักเขียนที่มีความประสงค์บริจาคหนังสือหรือสิ่งที่มีประโยชน์แก่หอสมุดเมืองแห่งนี้ กทม.ยินดีรับ โดยสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. โทร. 0-2245-4171 หรือ www.facebook.com/bkwbc2013 

ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจเข้าใช้ห้องสมุดน้อยมาก จากสถิติพบว่าคนไทยทั่วประเทศเข้าห้องสมุดเพียงร้อยละ1.6 เท่านั้น ส่วนหนึ่งอาจเพราะห้องสมุดเข้าถึงได้ยาก หรือระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้น 7 มี.ค. 2559 03:15 ไทยรัฐ