วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เรย์ ทอมลินสัน' ผู้ประดิษฐ์ 'อีเมล' เสียชีวิตในวัย 74 ปี

(ภาพ: AFP)

เรย์ ทอมลินสัน นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ประดิษฐ์อีเมลและส่งข้อความโดยใช้สัญลักษณ์ @ เป็นครั้งแรก เสียชีวิตแล้วจากอาการหัวใจวายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา...

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายเรย์มอนด์ ซามูเอล ทอมลินสัน นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชาวอเมริกัน และผู้บุกเบิกอินเทอร์เน็ต ผู้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นอีเมล หรือจดหมายอิเล็กทรอนิก เสียชีวิตแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 2016 ด้วยอาการหัวใจวาย

ผลงานของนายทอมลินสันเกิดจากความคิดของเขาเมื่อปี 1971 ที่ว่า ข้อความอิเล็กทรอนิกส์อาจสามารถส่งจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกครั้งข่ายหนึ่งได้ โดยการประดิษฐ์คิดค้นของเขานั้นรวมไปถึงการใช้สัญลักษณ์ '@' คั่นระหว่างชื่อผู้ใช้กับชื่อเครื่อง ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน

ทอมลินสันส่งข้อความที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันว่า เป็นอีเมลฉบับแรก ขณะทำงานเป็นวิศวกรของบริษัทวิจัย 'โบลต์, เบราเนค แอนด์ นิวแมน' ในเมืองบอสตัน โดยส่งข้อความจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้เป็นครั้งแรก ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 'อาร์พาเน็ต' (ARPANET) ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาอีเมล

งานของทอมลินสันได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมอาชีพของเขาในปี 2012 และได้รับการบรรจุชื่อลงใน หอเกียรติยศอินเทอร์เน็ต (Internet Hall of Fame) อันเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศซึ่งมอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความโดดเด่นด้านอินเทอร์เน็ต

เรย์ ทอมลินสัน นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ประดิษฐ์อีเมลและส่งข้อความโดยใช้สัญลักษณ์ @ เป็นครั้งแรก เสียชีวิตแล้วจากอาการหัวใจวายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา... 7 มี.ค. 2559 03:04 ไทยรัฐ