วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภัยแล้งขอนแก่นยังน่าห่วง วอนชาวเมืองใช้น้ำอย่างประหยัด

ขอนแก่นเร่งแก้ปัญหาแล้ง หลังปริมาณน้ำดิบเหลือน้อย ไม่พอผลิตน้ำประปา นายอำเภอเมืองวอนชาวขอนแก่นใช้น้ำประหยัด เผย หากเดือน พ.ค.ฝนยังไม่ตก อาจจะไม่มีน้ำมาผลิตประปาให้คนในเขต อ.เมืองได้ใช้...

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2559 นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จ.ขอนแก่น เผยถึงปฏิบัติการ “ขนมครก” แก้ปัญหาภัยแล้งในระบบชลประทาน ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขุดบ่อน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ หลังพบว่าภาคอีสาน มีพื้นที่ทางการเกษตรนอกเขตชลประทานมากที่สุด ปฏิบัติการขนมครกจึงถูกนำมาใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในระบบชลประทานด้วยงบประมาณ 70,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในรูปแบบกระทะขนมครกครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ เพื่อที่จะรองรับน้ำเก็บกักไว้ได้ตลอดทั้งปี

สำหรับพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้น ปัจจุบันมีการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 ห้วยพระคือ ระยะ 2 ที่ประตูระบายน้ำ ในระบบผันน้ำของลำห้วยพระคือ เชื่อมต่อกับแม่น้ำชี จะแก้ไขได้ทั้งปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม ให้กับพื้นที่เขตตัวเมืองชั้นในของ จ.ขอนแก่น ห้วยพระคือ มีระดับน้ำเก็บกักน้ำอยู่ที่ระดับ 147 เมตร ซึ่งสามารถยังคงหล่อเลี้ยงพื้นที่ภาคการเกษตร และระบบชลประทานของเขตชุมชนเมืองของ จ.ขอนแก่น ได้ตลอดทั้งช่วงฤดูแล้งปีนี้ เพราะปัจจุบันพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำจากลำห้วยพระคือ กว่า 20,000 ไร่ อีกทั้งประตูระบายน้ำห้วยพระคือ ยังถือเป็นจุดที่สำคัญในการรักษาระบบนิเวศและการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานของพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

การก่อสร้างประตูระบายน้ำและคลองระบายน้ำ ยังต้องดำเนินการก่อสร้างตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งในปี 2560 จะมีการพิจารณาการก่อสร้างประตูระบายน้ำและคลองระบายน้ำเชื่อมต่อแม่น้ำชีในพื้นที่ที่เกิดปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ในเขต อ.แวงน้อยและแวงใหญ่ เพราะมีปัญหาการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นปัญหาที่เกิด ขึ้นทุกปีแม้จะมีฝนตกลงมามาก แต่ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ เรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญ และต้องการแก้ไขปัญหาแล้งซ้ำซากให้ได้อย่างจริงจัง


ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งปี นี้ยังคงน่าเป็นห่วง ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำสาธารณะตามแนวเขตชลประทานจึงเป็นสิ่งที่ สำคัญอย่างมาก และภาคอีสานเป็นพื้นที่ ที่มีพื้นที่ภาคการเกษตรอยู่นอกเขตชลประทานมากที่สุด อีกทั้งเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เหลือน้ำใช้งานเพียง 3.32% เท่านั้น ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณ 643.12 ล้าน.ลบ.ม.คิดเป็น 26.40 % ใช้ได้ 61.45 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 3.32% ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำ สำหรับภาคการเกษตร ให้กับพื้นที่การเกษตร ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งนี้ การวางแผนร่วมกันของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดที่ติดกับแม่จะต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้าน นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เผยถึงการประชุมเร่งด่วน ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ว่า ชาว อ.ซำสูง หลายหมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง หนักที่สุดคือที่บ้านห้วยเตย หมู่ 1 ต.ห้วยเตย ชาวบ้าน 240 ครัวเรือน 910 คน ไม่มีน้ำใช้ จากเดิมชาวบ้านใช้น้ำ 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่หน้าแล้งปีนี้ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้ เพราะไม่มีน้ำผลิตน้ำประปา จึงมอบหมายให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น และ ปภ.เขต 6 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยในเบื้องต้นได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล สูบน้ำจากลำห้วยสายบาตร ไปเติมลงที่สระน้ำกลางหมู่บ้านที่มีความจุของสระประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้ระยะเวลาสูบน้ำครั้งนี้ 10 วัน จะได้น้ำประมาณ 33,000 ลูกบาศก์เมตร ไปใช้ผลิตทำน้ำประปาหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังได้ขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 10 บ่อ ในหลายหมู่บ้านของอำเภอซำสูง ส่งผลให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งนี้

ขณะที่ นายปิยิน ตลับนาค นายอำเภอเมืองขอนแก่น เผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า ในฐานะนายอำเภอหลังทราบข้อมูลน้ำประปาและปริมาณการผลิตน้ำประปา จากการประปาเขต 6 ขอนแก่น ว่า โรงกรองน้ำบ้านโกทา ต.ศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานีผลิตน้ำประปา ที่มีจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 378,800 ราย กำลังผลิตที่ใช้งาน 506,200 ลบ.ม.ต่อวัน ปริมาณน้ำผลิต 361,100 ลบ.ม.ต่อวัน ปริมาณน้ำจำหน่าย 251,800 ลบ.ม.ต่อวัน อัตราน้ำสูญเสีย 27.57% ประเภทผู้ใช้น้ำ แยกเป็นที่อยู่อาศัย 80% ราชการและธุรกิจ ขนาดเล็ก 14 % รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจและอุตสาหกรรม 6% พื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น ใช้น้ำดิบจากลำน้ำพอง และแม่น้ำชี ซึ่งแม่น้ำสองสายนี้ รับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ มาผลิตน้ำประปาแต่ขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำเหลือใช้งานเพียง 3.32% ถ้าภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ฝนไม่ตก อาจจะไม่มีน้ำดิบผลิตน้ำประปาให้ ชาวบ้านในเขต อ.เมืองขอนแก่น อาจไม่มีน้ำดื่ม น้ำใช้

นอภ.เมืองขอนแก่น กล่าวด้วยว่า หลังทราบข้อมูลแล้ว ได้สั่งการให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รีบแจ้งชาวบ้านในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ในเขต อ.เมืองขอนแก่น ให้ทราบว่า ขณะนี้น้ำที่จะผลิตน้ำประปามีน้อย ให้ทุกคนใช้น้ำน้อยๆ ประหยัดน้ำให้มากที่สุด เพราะทุกคนทราบดีว่า จังหวัดขอนแก่นประสบปัญหาภัยแล้ง และจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศห้ามให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง หยุดเลี้ยง เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ ห้ามเกษตรกรทำนาปรังและให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำ ปริมาณการใช้น้ำก็ลดลง น้ำดิบก็จะเหลือพอที่จะผลิตน้ำประปาและทุกคนจะมีน้ำใช้ไปจนถึงฤดูฝน เพราะไม่เช่นนั้น หากการประปาไม่มีน้ำดิบสะอาดมาผลิตน้ำประปา อาจจะต้องนำน้ำสำรองก้นเขื่อนมาผลิตเป็นน้ำประปาแทน อาจจะเป็นน้ำที่มีตะกอนมาก

ขอนแก่นเร่งแก้ปัญหาแล้ง หลังปริมาณน้ำดิบเหลือน้อย ไม่พอผลิตน้ำประปา นายอำเภอเมืองวอนชาวขอนแก่นใช้น้ำประหยัด เผย หากเดือน พ.ค.ฝนยังไม่ตก อาจจะไม่มีน้ำมาผลิตประปาให้คนในเขต อ.เมืองได้ใช้... 7 มี.ค. 2559 01:13 ไทยรัฐ