วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นคร' ปลุกผี 'รบ.แห่งชาติ' ชงดันถามประชามติ

อดีต กมธ.ยกร่างฯ แนะ สนช.ดันคำถามประชามติ ตั้ง "รัฐบาลปรองดองแห่งชาติ" ช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 59 พล.อ.นคร สุขประเสริฐ อดีตคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงข้อเสนอให้มี ส.ว.สรรหา เพื่อทำหน้าที่ช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ว่าเห็นด้วยระดับหนึ่งที่จะให้มีกลไกชั่วคราวสักระยะเพื่อการเปลี่ยนผ่าน เพราะหากปล่อยให้มีการเลือกตั้งเหมือนเดิมแล้ว สถานการณ์ก็จะเป็นเหมือนเดิม ทั้งนี้ ตนอยากเสนอให้ สนช. ในฐานะผู้มีอำนาจเสนอคำถามประชามติได้ลองพิจารณาคำถามประชามติของ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธาน กมธ.ยกร่างฯ และ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตประธานคณะกรรมการศึกษาการสร้างความปรองดองของ สปช. ที่เคยผลักดันคำถามประชามติเรื่องรัฐบาลปรองดองแห่งชาติ เพราะจากประสบการณ์การร่างรัฐธรรมนูญของตน เห็นว่าการสร้างความปรองดองสมานฉันท์คือประเด็นสำคัญ นอกเหนือจากการปฏิรูปที่ต้องห้ามลืม เพราะมันจะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งของประเทศด้วยกัน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล เมื่อครบแล้วก็กลับสู่สถานการณ์ปกติ

อดีต กมธ.ยกร่างฯ แนะ สนช.ดันคำถามประชามติ ตั้ง "รัฐบาลปรองดองแห่งชาติ" ช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน 6 มี.ค. 2559 16:51 6 มี.ค. 2559 19:59 ไทยรัฐ