บริการข่าวไทยรัฐ

'นพดล' อ้าง 7 เหตุ ค้านตั้ง ส.ว.เปลี่ยนผ่าน 5 ปี

"นพดล" เรียกร้องผู้มีอำนาจ ร่าง รธน. ขอคิดรอบคอบก่อนเสนอ แต่งตั้ง ส.ว. 5 ปีแรก ช่วงเปลี่ยนผ่าน ยก 7 เหตุผล อ้างแย้งแนวคิด วอนรอบคอบเขียนกติกาประเทศ

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 59 นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจคิดให้รอบคอบก่อนที่จะเสนอให้มีการแต่งตั้ง ส.ว. ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปีแรก เนื่องจากมี 7 เหตุผล ที่แนวคิดนี้ไม่เป็นผลดีต่อประเทศ คือ 1. ส.ว. เป็นตัวแทนชาวไทย จึงควรให้คนไทย 64 ล้านคน เป็นคนเลือก ซึ่งเป็นประชาธิปไตยมากกว่าให้บุคคล หรือคณะบุคคลใดเป็นผู้เลือก 2. ตัดโอกาสคนดีคนเก่งเสนอตัวให้ประชาชนเลือก ซึ่งเป็นการปิดกั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่ไม่มีเส้นสายในสังคม 3. ความขัดแย้งทางการเมืองจะตามมา เนื่องจากจะมีคนตั้งคำถามว่ามีการต่อท่ออำนาจหรือไม่ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการปรองดองในชาติ 4. ขาดหลักประกันที่จะได้คนดีคนเก่ง และจะมีคนตั้งคำถามว่าจะมีการเล่นพรรคเล่นพวกหรือไม่ 5. ไม่มีหลักประกันว่า ส.ว.แต่งตั้ง จะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศมากกว่าประโยชน์ของผู้ที่ตั้งตนเอง 6. เหตุผลที่จะให้ ส.ว.แต่งตั้งมาสานงานปฏิรูปต่อไปยังไม่มีน้ำหนักมากพอ เนื่องจากการปฏิรูปเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ และ 7. ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศจะลดลง เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย 

อย่างไรก็ตาม ขอให้ กรธ.ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบและหนักแน่น ในการเขียนกติกาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ เพราะคนไทยยังเฝ้ารอกติกาที่เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ และอย่าให้รัฐธรรมนูญเป็นแสงจากรถไฟที่วิ่งสวนรางมา