วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบทีวีหลอกตา ชอบสาวเอวบาง

ทีวีอาจจะทำให้ใจเราเขว หันไปนิยมชมชื่นว่าสาวผอมบาง เป็นคนที่สวยที่สุด

วารสารจิตวิทยาของสหรัฐฯได้รายงานว่า นักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่าทีวีมีอิทธิพลต่อความงามของผู้หญิงในอุดมคติได้จริงๆ นักวิจัย อ้างว่าเขาสามารถที่จะแยกผลกระทบของทีวีที่มีต่อความคิดเห็นของคนเราได้ นักวิจัยได้ศึกษากับชาวชนบทของนิการากัว โดยได้แบ่งแยกออกตามโอกาสของการได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชนตะวันตกระดับต่างๆ ซึ่งในจำนวนนี้รวมทั้งผู้ที่อยู่ในเมือง ผู้ที่อยู่ในหมู่บ้าน และชาวหมู่บ้านที่มีโอกาสได้ดูทีวีน้อยมาก นักวิจัยได้พบในขั้นแรกว่า กลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสได้พบเห็นความเจริญต่างๆ จะยกย่องนับถือผู้หญิงคนที่มีร่างกายอ้วนท้วน แต่เมื่อในหมู่กลุ่มคนที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตกจากสื่อมวลชนมากขึ้นกลับพากันนิยมชมชื่นในผู้หญิงร่างผอมบางลง ดร.มาร์ติน โทวี หัวหน้านักวิจัย ได้ชี้ว่า ทีวีมีส่วนมีอิทธิพลที่ทำให้ความนิยมชมชื่นในรูปร่างของสตรีเปลี่ยนไป.

ทีวีอาจจะทำให้ใจเราเขว หันไปนิยมชมชื่นว่าสาวผอมบาง เป็นคนที่สวยที่สุด วารสารจิตวิทยาของสหรัฐฯได้รายงานว่า นักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่าทีวีมีอิทธิพลต่อความงามของผู้หญิงในอุดมคติได้จริงๆ 6 มี.ค. 2559 13:35 ไทยรัฐ