วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขู่ล่าชื่อพระ2หมื่นรูป ถอดถอนผู้ตรวจการ

ยื้อกันต่อปมตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ สนพ.เตรียมรวบรวมรายชื่อพระสงฆ์ 20,000 รูป ยื่นถอดถอนผู้ตรวจการแผ่นดินหลังออกมาวินิจฉัยมติมหาเถรสมาคม (มส.) ขณะที่ ผอ.สำนักพุทธฯ ยัน มส. ปฏิบัติตามกฎหมาย-จารีต ส่วนรัฐบาล-ผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่ประสานมา ด้านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มมร. ตั้งข้อสังเกตการวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ชอบมาพากล ตีความกฎหมายทั้งที่ไม่มีหน้าที่ สุดท้าย “สุวพันธุ์” โบ้ย รอนายกฯสั่งการ

การนำชื่อสมเด็จพระราชาคณะ ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ยิ่งบานปลาย เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินตีความมติมหาเถรสมาคม (มส.) ที่เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 นั้นไม่ถูกต้อง โดยเมื่อวันที่ 5 มี.ค. นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยมติ มส.เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชว่า ผิดขั้นตอนนั้น ขอยืนยันว่า พศ. และ มส. ดำเนินการตามกฎหมายและจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลและผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่ได้แจ้งอะไรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวกลับมายัง พศ. ดังนั้น พศ.ต้องรอคำสั่งที่ชัดเจนก่อน

ขณะเดียวกัน มีความคิดเห็นจากเครือข่ายคณะสงฆ์ถึงกรณีดังกล่าว โดยพระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ตั้งข้อสังเกตถึงการตีความของผู้ตรวจการแผ่นดินว่าเป็นการตีความแบบภาษาศาสตร์ ไม่ได้ตีความจากภาษากฎหมาย ซึ่งในความเป็นจริง มาตรา 7 เขียนไว้ถูกต้องแล้ว เวลาปฏิบัติจริง กฎหมายให้อำนาจผู้ที่เห็นชอบ ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ก็ปฏิเสธการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ยืนยันให้เห็นว่าการวินิจฉัยไม่เป็นไปตามหลักของกฎหมาย พร้อมระบุว่าคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล มองการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ชอบมาพากล หน้าที่นี้ควรเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา การทำโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการตีความตามหลักกฎหมาย แสดงให้เห็นว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลัง และไม่เกิดความเป็นธรรมกับคณะสงฆ์

ส่วนนายจำนงค์ สวมประคำ อดีตเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวว่า การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะตรวจสอบเรื่องใดที่หน่วยราชการหรือผู้มีคำสั่งใด ที่มีผู้อ้างว่าคำสั่งใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีผู้ร้องเรียน และผู้ร้องเรียนนั้นต้องเป็นผู้เสียหายเพราะคำสั่งนั้น ซึ่งควรจะเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ผู้ตรวจการแผ่นดิน อ้างว่ามีผู้ร้องเรียน จึงพิจารณาเรื่องนี้ ทั้งๆที่ผู้ร้องเรียน อาจจะไม่ใช่ผู้เสียหาย ที่สำคัญตามอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีอำนาจชี้ขาดว่า คำสั่งใดผิดหรือถูก อำนาจมีเพียงแค่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์แล้ว เห็นว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก็มีหน้าที่เพียงส่งเรื่องให้หน่วยงานนั้น พิจารณาและแก้ไขใหม่เท่านั้น ไม่มีอำนาจชี้ขาดว่าการดำเนินการใดผิดหรือถูก พร้อมยืนยันมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ได้ลำดับขั้นตอนการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงไว้ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ วรรคที่ 1 “การโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระสังฆราช เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์” แล้วขั้นตอนก่อนหน้านั้น พระมหากษัตริย์จะทรงสถาปนาได้ก็ต่อเมื่อได้มีการดำเนินการตามวรรค 2 คือ “ให้นายกฯนำนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ตามมติ มส. ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อสถาปนาเป็นพระสังฆราช” ดังนั้น คำว่า “ให้” จึงเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนำนามตามมติ มส. ขึ้นทูลเกล้าฯ ไม่มีบทบัญญัติใดเลยที่บอกว่าให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอรายนามให้ มส.พิจารณา หากนายกรัฐมนตรีทำเช่นนั้น ก็เท่ากับเข้ามาชี้นำการประชุมของ มส. นายกรัฐมนตรีจะกลายเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง

ด้าน ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ เลขาธิการสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) กล่าวว่า องค์กรพุทธฯ หารือร่วมกัน จะเตรียมรวบรวมรายชื่อพระสงฆ์ 20,000 รูป เพื่อยื่นถอดถอนผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณีการวินิจฉัยมาตรา 7 ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ อย่างไรก็ตาม องค์กรพุทธจะร่วมกันแถลงจุดยืน และแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนในวันที่ 7 มี.ค.นี้อีกครั้ง

อย่างไรก็ดี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เห็นจากข่าว ยังไม่เห็นหนังสือจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งต้องรอว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. หรือนายวิษณุ เครืองาม รองนายก– รัฐมนตรี จะให้ตนดำเนินการอย่างไร ขั้นตอนการปฏิบัติมีอยู่แล้ว ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีไม่เคยมีคำถามเรื่องนี้มาก่อน ทั้งนี้ อยากให้ทุกฝ่ายที่จะเคลื่อนไหวหรือทำอะไร ควรยึดหลักพรหมวิหาร ไม่เช่นนั้น พุทธศาสนาจะถูกบั่นทอนความเข้มแข็งลงไปเรื่อยๆ โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะก็ไม่มีประโยชน์

ยื้อกันต่อปมตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ สนพ.เตรียมรวบรวมรายชื่อพระสงฆ์ 20,000 รูป ยื่นถอดถอนผู้ตรวจการแผ่นดินหลังออกมาวินิจฉัยมติมหาเถรสมาคม (มส.) ขณะที่ ผอ.สำนักพุทธฯ ยัน มส. ปฏิบัติตามกฎหมาย-จารีต... 6 มี.ค. 2559 05:49 ไทยรัฐ