วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยรัฐคว้า 3 รางวัลอิศรา อมันตกุล จาก ส.นักข่าวแห่งประเทศไทย ปี 58

สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2558 แก่ข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย โดยหนังสือพิพม์ไทยรัฐคว้าไป 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลข่าวชมเชย รางวัลภาพข่าวดีเด่น และรางวัลชมเชยข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิอิศรา อมันตกุล และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยม และภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดประเภทต่างๆ ในวันที่ 5 มีนาคม2559 เวลา 19.00 น. ณ ห้องภาณุรังษีบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้ ฝั่งธนบุรี

สำหรับผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งภาพและข่าว มีดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวด จำนวน 10 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ ผลงานข่าวที่เข้ารอบ 5 ข่าวสุดท้าย 1. ข่าวมหากาพย์..เปิดโปงขบวนการ "แชร์ยูฟัน" ทลายเครือข่ายต้มตุ๋นระดับโลก โดยกองบรรณาธิการ นสพ.ไทยรัฐ 2. ข่าวแกะรอยขบวนการค้ามนุษย์ ขุดรากถอนโคนกลุ่มอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลัง โดยกองบรรณาธิการ นสพ.ไทยรัฐ 3. ข่าวสางปมปัญหาธุรกิจนักบุญ ค่ารักษาแพง – โฆษณาประกันเกินจริง - หากินบนคราบน้ำตาชาวบ้าน โดยกองบรรณาธิการ นสพ.เดลินิวส์ 4. ข่าวโกงหมื่นล้าน..สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โยงหมกเม็ดเงินบุญวัดธรรมกาย โดยกองบรรณาธิการ นสพ.เดลินิวส์ และ 5. ข่าวเปิดแผล น่านฟ้าไทยอลวน พิษสงมาตรฐานการบินบกพร่อง โดยกองบรรณาธิการ นสพ.โพสต์ทูเดย์

สำหรับผลการตัดสินประจำปี ๒๕๕๘ ไม่มีผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยม แต่มีผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ ข่าว เปิดแผล น่านฟ้าไทยอลวน พิษสงมาตรฐานการบินบกพร่อง โดยกองบรรณาธิการ นสพ.โพสต์ทูเดย์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่ ข่าวมหากาพย์..เปิดโปงขบวนการ "แชร์ยูฟัน" ทลายเครือข่ายต้มตุ๋นระดับโลก โดยกองบรรณาธิการ นสพ.ไทยรัฐ และข่าวสางปมปัญหาธุรกิจนักบุญ ค่ารักษาแพง-โฆษณาประกันเกินจริง-หากินบนคราบน้ำตาชาวบ้าน โดยกองบรรณาธิการ นสพ.เดลินิวส์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 76 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 10 ฉบับ ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบ 5 ภาพสุดท้าย ได้แก่ 1. ภาพ "ปลอบขวัญ" โดย นายณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์ จาก นสพ. เดลินิวส์ 2. ภาพ "จู่โจมจับ" โดยนายธวัช หลำเบ็ญส๊ะ จาก นสพ. เดลินิวส์ 3. ภาพ "สลดใจ" โดยนายชินทัต มังกรสุรกาล จาก นสพ. ไทยรัฐ 4. ภาพ "แบ่งช่องจราจร" โดยนายประกฤษณ์ จันทะวงษ์ จาก นสพ.โพสต์ทูเดย์ และ 5. ภาพ "ลักเลือกตั้ง” โดยนายปฏิภัทร จันทร์ทอง จาก นสพ.บางกอกโพสต์

สำหรับผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2558 ผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพ "ปลอบขวัญ" โดยนายณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์ จาก นสพ. เดลินิวส์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 50,000 บาท

สำหรับผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น มี 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ "ลักเลือกตั้ง" โดยนายปฏิภัทร จันทร์ทอง จาก นสพ.บางกอกโพสต์ และภาพ "สลดใจ" โดยนายชินทัต มังกรสุรกาล จาก นสพ. ไทยรัฐ ได้รับโล่และเงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท

และผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ "จู่โจมจับ" โดยนายธวัช หลำเบ็ญส๊ะ จาก นสพ. เดลินิวส์ และภาพ "แบ่งช่องจราจร" โดยนายประกฤษณ์ จันทะวงษ์ จาก นสพ.โพสต์ทูเดย์ ได้รับโล่และเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท โดยนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 9 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ ได้แก่ 1. ข่าวตีแผ่บ่อขยะแม่ริมกระตุ้นทุกฝ่ายตื่นตัวแก้ปัญหาได้สำเร็จ โดยกองบรรณาธิการ นสพ. ไทยรัฐ 2. ข่าวจัดระเบียบกอบกู้ฟื้นฟู คลองแม่ข่า กลับมาสดใส โดยกองบรรณาธิการ นสพ. ไทยรัฐ 3. ข่าวน้ำเค็มทะลักแม่น้ำท่าจีน สื่อกระตุ้นหน่วยงานรัฐระดมแก้พ้นวิกฤติ! โดยกองบรรณาธิการ นสพ.ไทยรัฐ 4. ข่าวเปิดโปงขบวนการปล้นแผ่นดินอุทยานฯ สิรินาถ จ.ภูเก็ต โดยกองบรรณาธิการ นสพ. ไทยรัฐ 5. ข่าวคุ้ยปม รีสอร์ตรุกภูทับเบิก จุดเริ่มต้นโมเดลบูรณาการแก้ปัญหาแหล่งท่องเที่ยว โดยกองบรรณาธิการ นสพ. โพสต์ทูเดย์ 6. ข่าวพลังบริสุทธิ์ชาวบ้านป่าเหียงต้านโรงไฟฟ้าขยะปักธง หมู่บ้านปลอดพิษ โดยกองบรรณาธิการ นสพ.ลานนาโพสต์ 7. ข่าวบทสุดท้าย การต่อสู้ของชาวบ้านแม่เมาะคำพิพากษายังไม่ใช่คำตอบ โดยกองบรรณาธิการ นสพ.ลานนาโพสต์ 8. ข่าวปมผวาภัยถ่านหินวิวาทะโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกองบรรณาธิการ นสพ.คมชัดลึก และ 9. ข่าวฝายชะลอน้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุบชีวิตลุ่มน้ำทะเลน้อย โดยกองบรรณาธิการ นสพ.คมชัดลึก

ผลการตัดสินข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2558 ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ ข่าว “คุ้ยปม รีสอร์ตรุกภูทับเบิกจุดเริ่มต้นโมเดลบูรณาการแก้ปัญหาแหล่งท่องเที่ยว” โดยกองบรรณาธิการ นสพ.โพสต์ทูเดย์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานข่าว “ตีแผ่บ่อขยะแม่ริมกระตุ้นทุกฝ่ายตื่นตัวแก้ปัญหาได้สำเร็จ” โดยกองบรรณาธิการ นสพ. ไทยรัฐ และผลงานข่าว “พลังบริสุทธิ์ชาวบ้านป่าเหียงต้านโรงไฟฟ้าขยะปักธง หมู่บ้านปลอดพิษ” โดยกองบรรณาธิการ นสพ.ลานนาโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท โดยนายพิเชษฐ์ ชูรักษ์ ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลข่าว ITPC Award ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 10 ข่าว จากสำนักข่าว 6 สังกัด ได้แก่ 1. ข่าว “Single Gateway” โดยกองบรรณาธิการ นสพ.เดอะเนชั่น 2. ข่าว “Digital (Economy) Bill” หรือ ร่าง พ.ร.บ.เศรษฐกิจดิจิทัล โดยกองบรรณาธิการ นสพ.เดอะเนชั่น 3. ข่าว “Tech Startup” โดยกองบรรณาธิการ นสพ. เดอะเนชั่น 4. ข่าว “บทบาทของเทคโนโลยีต่อสังคม” โดยกองบรรณาธิการ นสพ.เดอะเนชั่น 5. ข่าว “ระบบสื่อสารของไทยที่มีวิวัฒนาการจากระบบสัญญาสัมปทานมาสู่ระบบใบอนุญาต” โดยกองบรรณาธิการ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 6. ข่าว “Adaptation In the Digital Economy การปรับตัวขององค์กร แนวคิดและแนวบริหาร ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” โดยกองบรรณาธิการ นิตยสาร CIO World&Business 7. ข่าว “การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดีย” โดยกองบรรณาธิการ นสพ.เดลินิวส์ 8. ข่าว “ระบบการสื่อสาร และการใช้งานอินเทอร์เน็ต ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอร์เรเตอร์)” โดยกองบรรณาธิการ นสพ. แนวหน้า 9. ข่าว “อวสานพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ปิดฉาก 17 ปี ศูนย์การค้าไอที” โดยกองบรรณาธิการ นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360° 10. ข่าว “Digital Economy กับการพาประเทศไทยสู่ Digital Thailand” โดยกองบรรณาธิการ นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360°

ผลการตัดสินข่าว ITPC Award ครั้งที่ 10 ประจำปี ๒๕๕๘ ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานข่าว “Single Gateway” โดยกองบรรณาธิการ นสพ.เดอะเนชั่น และผลงานข่าว “Digital Economy กับการพาประเทศไทยสู่ Digital Thailand” โดยกองบรรณาธิการ นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360° ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท โดยอาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบรางวัล

สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2558 แก่ข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย โดยหนังสือพิพม์ไทยรัฐคว้าไป 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลข่าวชมเชย รางวัลภาพข่าวดีเด่น และรางวัลชมเชยข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติ. 5 มี.ค. 2559 19:32 ไทยรัฐ